SPSS Modeler Subscription to teraz IBM Watson Studio Desktop

SPSS Modeler Subscription to teraz IBM Watson Studio Desktop Wypróbuj bezpłatnie

Najważniejsze cechy

Obsługa wielu źródeł danych

Oprogramowanie SPSS Modeler odczytuje dane z plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, najpopularniejszych relacyjnych baz danych, oprogramowania IBM Planning Analytics i dystrybucji Hadoop. Możesz wzbogacić możliwości programu SPSS Modeler o funkcje serwera Analytic Server, korzystając z naszej licencji bezterminowej.

Strumienie do analiz wizualnych

Intuicyjny interfejs graficzny oprogramowania SPSS Modeler pozwala zwizualizować każdy etap eksploracji danych w postaci części strumienia. Analitycy i użytkownicy biznesowi mogą łatwo włączać wiedzę specjalistyczną i biznesową do tego procesu.

Automatyczne przygotowywanie danych

Rozwiązanie SPSS Modeler automatycznie transformuje dane do najlepszego formatu w celu zbudowania jak najwierniejszego modelu predykcyjnego. Do analizy danych, identyfikacji poprawek, odsiewania zmiennych i wyliczania nowych atrybutów wystarcza zaledwie kilka kliknięć.

Zautomatyzowane modelowanie

Oprogramowanie SPSS Modeler testuje wiele metod modelowania, porównuje wyniki i wskazuje najodpowiedniejszy model do wdrożenia w pojedynczym przebiegu. Umożliwia to szybki wybór najefektywniejszego algorytmu na podstawie wydajności modelu.

Szeroka gama metod algorytmicznych

Użytkownik rozwiązania SPSS Modeler ma do wyboru wiele technik uczenia maszynowego, w tym klasyfikację, segmentację i gotowe algorytmy analizy związków zrealizowane w technologiach Python i Spark. Użytkownicy mogą dodatkowo wzbogacić możliwości modelowania przy użyciu takich języków programowania, jak R czy Python.

Analizy tekstu

Rozwiązanie SPSS Modeler dokumentuje kluczowe pojęcia, tematy, informacje o sentymentach i trendach dzięki analizie nieustrukturyzowanych danych tekstowych. Umożliwia wydobywanie wartościowych spostrzeżeń z treści blogów, opinii klientów, wiadomości e-mail i komentarzy użytkowników w mediach społecznościowych.

Analizy geoprzestrzenne

Oprogramowanie SPSS Modeler umożliwia eksplorację danych geograficznych, takich jak szerokość i długość geograficzna, kody pocztowe czy adresy. Połączenie ich z bieżącymi i historycznymi danymi pozwala uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje i zwiększać dokładność analiz predykcyjnych.

Wsparcie dla technologii Open Source

Rozwiązanie SPSS Modeler pozwala wykorzystywać technologie takie jak R, Python, Spark czy Hadoop do potęgowania możliwości analiz. Użytkownik może rozszerzać i uzupełniać funkcje wymienionych technologii w celu uzyskania jeszcze bardziej zaawansowanych analiz, nad którymi sprawuje pełną kontrolę.

Techniki i algorytmy uczenia maszynowego

Rozwiązanie SPSS Modeler obsługuje drzewa decyzyjne, sieci neuronowe i modele regresji. Użytkownik może używać modelu ARMA, modelu ARIMA i wygładzania wykładniczego oraz funkcji przenoszenia działających w oparciu o predyktory i wykrywanie anomalii. Może wykorzystywać modele zespolone i hierarchiczne, algorytm SVM (Support Vector Machine) i techniki modelowania przyczynowego szeregów czasowych, a także szeregi czasowe i wizualizacje przestrzenne AR do predykcji przestrzenno-czasowych. Algorytmy GAN (Generative Adversarial Network) i wzmocnienie pozwalają na korzystanie z głębokiego uczenia.

Różne opcje wdrożenia

Oprogramowanie IBM SPSS Modeler wchodzi w skład rozwiązania IBM Watson Studio, ale jest także oferowane w postaci licencji bezterminowej. Edycja Modeler Gold pozwala analitykom wielkich zbiorów danych ustalać harmonogramy uruchamiania zadań przetwarzania. Administratorzy IT mogą zintegrować wdrożenie z istniejącymi systemami w celu przetwarzania analiz w trybie wsadowym, w czasie rzeczywistym lub strumieniowo.

Przykład zastosowania: optymalizacja procesów logistycznych i zapobieganie awariom

Optimize logistics and prevent failures

Problem

  • Obarczone dużym ryzykiem błędu czynności wykonywane ręcznie, często skutkujące awariami sprzętu.
  • Zbyt częste powielanie procesów i straty operacyjne.
  • Nierozwiązana kwestia ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa.

 

Rozwiązanie

Przewidywanie potencjalnych problemów technicznych lub optymalizowanie tras jeszcze nigdy nie było tak proste. To zasługa wizualnego narzędzia analitycznego, które działa na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Dowiedz się więcej (01:32)

Przykład zastosowania: tworzenie nowych ofert i innowacyjnych modeli biznesowych

Problem

  • Brak wiedzy na temat zachowań i działań klientów w odpowiedzi na dane informacje.
  • Trudności z tworzeniem ofert dopasowanych do specyfiki poszczególnych kanałów.
  • Nadmierna czasochłonność porządkowania danych i opracowywania skryptów przepływu informacji ogranicza wydajność i innowacyjność.

 

Rozwiązanie

Rozwiązanie SPSS Modeler oferuje innowacyjne możliwości eksploatacji informacji — od przygotowywania danych po zastosowywanie algorytmów uczenia maszynowego. Pozwalają one tworzyć nowe oferty, udoskonalać interakcje w kanałach, zwiększać wydajność i optymalizować działania biznesowe tak, aby zespół osiągał optymalną produktywność.

Obejrzyj wideo (03:46)

Przykład zastosowania: efektywność operacyjna i trafność prognoz

Operational efficiency and forecast accuracy

Problem

  • Kapitał obrotowy jest niski, a koszty obsługi hurtowni zbytnio obciążają budżet.
  • Konieczność zredukowania zapasów w sposób niezagrażający brakami magazynowymi lub uszczerbkiem na jakości obsługi klientów.
  • Nietrafne prognozy prowadzą do błędnego planowania i niemożności sprostania przewidywanemu zapotrzebowaniu.

Rozwiązanie

Oprogramowanie SPSS Modeler Planning Analytics podnosi skuteczność prognoz, dzięki czemu osoby zarządzające łańcuchem dostaw są obarczone mniejszym ryzykiem popełnienia błędu podczas prognozowania i planowania. Proponowana przez to rozwiązanie strategia optymalizuje poziomy zapasów i zwiększa zwrot z inwestycji w kapitał obrotowy. A to pozwala udoskonalać wydajność operacyjną w całym przedsiębiorstwie.

Przeczytaj opis wdrożenia

Next Steps

Pierwsze kroki