SPSS Modeler demo 1: Uzyskiwanie dostępu do danych

W pierwszym z serii czterech kursów dotyczących produktu IBM SPSS® Modeler prezentujemy zaawansowane możliwości narzędzia, takie jak:
• uzyskiwanie dostępu do danych
• operowanie na danych
• analizowanie danych
• wdrażanie wyników analiz
Poznasz również tajniki wykorzystywania programu SPSS Modeler do uzyskiwania dostępu do danych oraz scalania danych z wielu różnych źródeł.

SPSS Modeler demo 2: Operowanie na danych

W drugim kursie pokazujemy, jak używać programu SPSS Modeler do operowania na danych w strumieniu oraz jak przygotować dane do analizy przez ich oczyszczenie i przetworzenie w celu prezentacji w algorytmie. Program SPSS Modeler ułatwia również modyfikowanie wierszy i kolumn informacji w zbiorze danych w celu przygotowania ich do analizy.

SPSS Modeler demo 3: Analizowanie danych

Trzeci kurs pokazuje, jak wykorzystać program SPSS Modeler do analizowania danych. SPSS Modeler oferuje możliwość wyboru spośród wielu gotowych algorytmów, które umożliwiają tworzenie modeli w sposób wizualny i intuicyjny. Ponadto program SPSS Modeler oferuje zautomatyzowane techniki, które pozwalają wyciągać pewne wnioski, a tym samym w dużym stopniu eliminują konieczność zgadywania.

SPSS Modeler demo 4: Wdrażanie wyników analiz

Czwarty kurs przedstawia sposób, w jaki można wykorzystać utworzone i zatwierdzone modele w programie SPSS Modeler w celu podejmowania lepszych decyzji i poprawy wyników biznesowych. Ponadto dostępna w rozwiązaniu SPSS Modeler opcja wdrażania bez konieczności kodowania znacznie upraszcza wdrażanie własnych modeli w aplikacjach.

Prezentacja produktu IBM SPSS Modeler: tworzenie modelu predykcyjnego

Prezentacja produktu IBM SPSS Modeler: tworzenie modelu predykcyjnego

W tej interaktywnej prezentacji możesz zbudować w programie IBM SPSS Modeler model uczenia maszynowego, który pozwoli Ci rozpoznać klientów rozważających rezygnację z usługi.

Zapoznaj się z prezentacją produktu

 

Next Steps