Dodana możliwość obsługi brakujących wartości w programie SPSS Statistics

Moduł IBM® SPSS® Missing Values pomaga w zarządzaniu brakującymi wartościami i wyciąganiu bardziej celowych wniosków. Odkrywaj wzorce kryjące się za brakami danych, szacuj statystyki podsumowujące i podstawiaj brakujące wartości za pomocą algorytmów statystycznych. Moduł pomaga w budowaniu modeli, uwzględniających braki danych i usuwających ukryte odchylenia. Ankieterzy i badacze rynku, przedstawiciele nauk społecznych, eksploratorzy danych i inni specjaliści polegają na programie IBM SPSS Missing Values do sprawdzania poprawności swoich danych badawczych.

Moduł ten jest dołączony do pakietów SPSS Professional i Premium. Możesz go również kupić jako dodatek do pakietów Base i Standard. Moduł ten jest dołączony do edycji SPSS Professional dla wdrożeń lokalnych oraz jako część dodatku „Kompleksowe testowanie i próbkowanie" dla planów subskrypcji.

Wyróżnione cechy i funkcje

Procedura wielokrotnych podstawień

Procedura wielokrotnych podstawień pomaga zrozumieć wzorce brakujących danych w zestawie danych i umożliwia zastępowanie brakujących wartości wiarygodnymi oszacowaniami. Oferuje tryb podstawiania w pełni automatycznego, w którym najbardziej optymalna metoda wybierana jest na podstawie charakterystyki danych. Użytkownik ma też możliwość dostosowania modelu podstawiania.

Analiza wielokrotnych podstawień

Generuj możliwe wartości dla brakujących wartości, aby utworzyć kilka „kompletnych” zestawów danych. Procedury analityczne, które współpracują z wieloma zbiorami danych imputacji, generują dane wyjściowe dla każdego „kompletnego” zestawu danych, a także dane wyjściowe z puli szacującej prawdopodobne wyniki w przypadku, gdyby w pierwotnym zestawie danych nie brakowało żadnych wartości. Tak łączone wyniki są z reguły bardziej dokładne niż uzyskane metodą z pojedynczymi podstawieniami.

Podsumowanie braków danych

Możliwość szybkiego zdiagnozowania poważnego problemu z brakami danych na podstawie ogólnego raportu o brakach. Raport o wzorcach w brakujących wartościach zawiera przegląd danych w kolejnych obserwacjach. Wyświetlane obrazy stanu przedstawiają poszczególne typy brakujących wartości oraz skrajne wartości w każdej obserwacji. W raporcie podsumowania brakujących wartości mogą być wyświetlane wykresy kołowe, które przedstawiają różne aspekty braków wartości w danych.

Podsumowanie zmiennych i wzorce brakujących wartości

Podsumowanie zmiennych jest wyświetlane dla zmiennych z co najmniej 10% brakujących wartości i przedstawia także liczbę i procent braków danych dla każdej zmiennej w tabeli. Ponadto zawiera średnią i odchylenie standardowe ważnych wartości zmiennych ilościowych oraz liczbę ważnych wartości dla wszystkich zmiennych. Na wykresie układów przedstawione są wzorce brakujących wartości analizowanych zmiennych. Każdy układ odpowiada grupie obserwacji z tym samym wzorcem danych kompletnych i niekompletnych.

Ilustracje przedstawiające produkt

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • Wdrożenia lokalne: Zakup edycji Professional
  • Modele subskrypcji: Zakup dodatku „Kompleksowe testowanie i próbkowanie"

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 x 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane co najmniej 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Missing Values może wspierać Twoje potrzeby biznesowe.

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Missing Values może wspierać Twoje potrzeby biznesowe. Umów się na konsultację

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś