Co to oznacza dla Twojej firmy

Produkt IBM® SPSS® Decision Trees umożliwia identyfikowanie grup, wykrywanie relacji pomiędzy nimi i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Zawiera on klasyfikację wizualną i drzewa decyzyjne, ułatwiające prezentowanie wyników jakościowych i bardziej czytelne analizy dla odbiorców nietechnicznych. Twórz modele klasyfikacji dla segmentacji, stratyfikacji, predykcji, redukcji danych i kontroli zmiennych. Ponadto możesz tworzyć modele do identyfikacji interakcji, łączenia kategorii i nadawania poziomów dyskrecji zmiennych ciągłych.

Moduł ten jest dołączony do edycji SPSS Statistics Professional dla wdrożeń lokalnych oraz jako część dodatku do prognozowania i drzew decyzyjnych dla planów subskrypcji.

Wyróżnione cechy i funkcje

Model klasyfikacji w postaci drzewa

Klasyfikuje obserwacje w grupy lub przewiduje wartości zmiennej docelowej w oparciu o wartości zmiennych predyktora. Możesz przewidywać lub klasyfikować przyszłe obserwacje w oparciu o zestaw reguł decyzyjnych.

Weryfikacja i analizy

Oprogramowanie zawiera narzędzia sprawdzania poprawności wykorzystywane w analizie klasyfikacji. Węzły można również wyświetlać przy użyciu jednej z kilku metod: widok wykresów słupkowych zmiennych docelowych, tabel lub obu tych wartości w każdym węźle.

Funkcje ewaluacji

Zawiera wykresy ewaluacji w celu umożliwienia wizualnej reprezentacji tabel podsumowania zysków. Udostępnia wykres zysków w celu identyfikacji segmentów według najwyższego (i najniższego) wkładu.

Funkcje eksportowania

Pozwalają eksportować obiekty w dowolnym formacie wyjściowym obsługiwanym przez SPSS Statistics. Generowanie reguł, które definiują wybrane segmenty w SQL w celu oceny baz danych lub definiowania składni dla oceny plików SPSS Statistics.

Algorytm CHAID

Szybki, statystyczny algorytm wielokierunkowy drzewa, który szybko eksploruje dane i buduje segmenty i profile w odniesieniu do pożądanego rezultatu.

Algorytm Exhausted CHAID

Zmodyfikowany algorytm CHAID, który bada wszystkie możliwe podziały dla każdego predyktora zmiennej (niezależnej).

Dostęp do pełnej listy funkcji

Zapoznaj się z pełną listą funkcji w tym module i porównaj funkcje zawarte we wszystkich edycjach programu SPSS Statistics.

Algorytm drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)

To kompletny algorytm drzewa binarnego, który dzieli dane i z dużą dokładnością generuje podzbiory homogeniczne.

Algorytm QUEST

Algorytm statystyczny, który wybiera zmienne bez obciążenia i szybko, z dużą dokładnością, buduje drzewa binarne.

Ilustracje przedstawiające produkt

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • Wdrożenia lokalne: Zakup edycji Professional
  • Modele subskrypcji: Zakup dodatku prognozowania i drzew decyzyjnych

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 x 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane co najmniej 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Decision Trees może wspierać Twoje potrzeby biznesowe.

Zaplanuj czas na rozmowę o tym, w jaki sposób program SPSS Decision Trees może wspierać Twoje potrzeby biznesowe. Umów się na konsultację

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś