Co może zrobić dla Twojej firmy

Rozwiązanie IBM® SPSS® Custom Tables umożliwia podsumowywanie danych SPSS Statistics i przedstawianie analizy w postaci tabel gotowych do zaprezentowania i wykorzystania w procesach produkcyjnych. Oferuje funkcje analityczne, które ułatwiają zrozumienie danych, a także zaawansowane narzędzia do budowania czytelnych i łatwych w interpretacji tabel. Pozwala wykorzystać wyniki ankiet i prezentuje je przy użyciu zagnieżdżania, stosów i wielu kategorii odpowiedzi. Daje też możliwość radzenia sobie z brakującymi wartościami oraz zmiany etykiet i formatów.

Moduł ten jest dostępny w pakiecie SPSS Standard Edition do wdrożenia w środowisku lokalnym oraz w ramach dodatku „Custom Tables and Advanced Statistics” w przypadku modelu subskrypcyjnego.

Wyróżnione cechy i funkcje

Graficzny interfejs użytkownika

Interfejs budowania tabel metodą przeciągania i upuszczania pozwala na swobodne wybieranie zmiennych i opcji bez potrzeby korzystania z kilku menu wyboru i okien dialogowych dla różnych typów tabel.

Statystyki podsumowujące

Zyskaj dostęp do ponad 160 statystyk podsumowujących obejmujących przedziały ufności i błędy standardowe. Twórz statystyki dla każdej komórki, podgrupy lub tabeli i obliczaj procent zmiennych zagnieżdżonych.

Kontrola treści

Zagnieżdżaj zmienne na dowolnym poziomie i umieszczaj w jednej tabeli krzyżowej różne zmienne niezależne. Wyświetlaj częstotliwości dla wielu zmiennych obok siebie w tabeli częstotliwości.

Wyniki w formie tabel

Przeglądaj liczne statystyki w wierszach, kolumnach lub warstwach i wyświetlaj wyniki testów istotności bezpośrednio w podsumowaniu generowanym przez rozwiązanie — nie w osobnej tabeli.

Bogaty zestaw funkcji

SPSS Custom Tables oferuje funkcje pozwalające na podsumowywanie i interpretację danych oraz wykorzystywanie wyników i obsługę brakujących wartości.

Ilustracje przedstawiające produkt

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • Wdrożenia lokalne: kup edycję Standard Edition
  • Modele subskrypcji: kup dodatek „Custom Tables and Advanced Statistics”

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 na 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś