Wyróżnione cechy i funkcje

Dokładne analizy danych ankietowych

Zacznij od jednego z kreatorów. Wykorzystaj interaktywne interfejsy do tworzenia planów, analizowania danych i interpretowania wyników. Każdy plan funkcjonuje jako szablon uwzględniający podjęte decyzje. Następnie sięgnij po specjalne procedury opracowane z myślą o skomplikowanych próbach, które służą do przewidywania wyników liczbowych, porządkowych i nominalnych lub momentu nastąpienia określonego zdarzenia.

Regresje i uogólnione liniowe modele

Regresja logistyczna: prognozuj wyniki kategorialne (na przykład określające klientów, którzy najchętniej kupią Twój produkt), uwzględniając przy tym strukturę próby, by dokładniej identyfikować grupy. Regresja porządkowa: prognozuj wyniki porządkowe, takie jak poziom zadowolenia klientów (niski, średni, wysoki). Regresja Coxa: prognozuj czas, po jakim wystąpią zdarzenia, w próbach pozyskanych złożonymi metodami losowania. Ogólne modele liniowe: prognozuj wyniki liczbowe z uwzględnieniem struktury próby.

Kreatory

Intuicyjny kreator przeprowadzi Cię przez proces projektowania i pozyskiwania próby. Kreator przygotowania do analizy umożliwia przygotowanie ogólnodostępnych zestawów danych na potrzeby analiz — na przykład danych National Health Inventory Survey agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Informacje o planach losowania

Losowanie z podziałem na warstwy: uzyskaj większą precyzję próby i zagwarantuj wybór reprezentatywnej próby z kluczowych grup, przeprowadzając dobór w podgrupach ankietowanych populacji. Losowanie z grupowaniem: wybieraj grupy jednostek losowania. Próbkowanie wieloetapowe: wybierz próbę początkową na podstawie grup elementów w populacji; następnie utwórz próbę drugiego etapu, wybierając podpróbę z każdej wybranej jednostki w próbie pierwszego etapu.

Zobacz wszystkie funkcje modułów w wersjach licencyjnych

Aby zobaczyć pełną listę funkcji modułu, kliknij odsyłacz prowadzący do pliku PDF — przedstawia on wszystkie moduły i ich funkcje dostępne w wersjach licencyjnych.

Porównaj pakiety oprogramowania SPSS Statistics

Ten moduł jest częścią pakietów SPSS Statistics dostępnych w ramach tradycyjnej licencji. Rozwiązanie SPSS Statistics jest dostępne w dwóch opcjach wdrożenia, w ramach tradycyjnej licencji lub subskrypcji. Aby porównać pakiety SPSS Statistics i dowiedzieć się o przeznaczeniu modułów, odwiedź tę stronę. Uwaga: moduły są zgodne jedynie z wersjami na tradycyjnej licencji. Wersja subskrypcyjna obejmuje te same funkcje w trzech opcjonalnych dodatkach.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

IBM SPSS Complex Samples wymaga ważnej licencji na IBM SPSS Statistics Base.

  • Oprogramowanie wymagane wstępnie: IBM SPSS Statistics

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 na 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Next Steps

Kup teraz i postaw pierwszy krok