Co może zrobić dla Twojej firmy

Kobieta z laptopem i smartfonem

IBM SPSS® Collaboration and Deployment Services umożliwia wdrażanie i współużytkowanie narzędzi do analiz predykcyjnych w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie oferuje scentralizowaną, bezpieczną platformę do przechowywania zasobów analitycznych, a także zaawansowane funkcje kontroli i zarządzania procesami analizy predykcyjnej. Ponadto udostępnia zaawansowane mechanizmy dostarczania użytkownikom wyników analiz.

Wyróżnione cechy i funkcje

Wsparcie pracy grupowej

Zasoby analityczne z centralnego repozytorium można udostępniać użytkownikom, powalając im jednocześnie na decydowanie o ich wykorzystaniu i sposobach wyświetlania. Możliwa jest optymalizacja modeli predykcyjnych w oparciu o dane o efektach podjętych decyzji.

Zautomatyzowane procesy

Zadania można uruchamiać na żądanie, według zaprogramowanego harmonogramu lub w reakcji na inne zdarzenia. Dostępny jest zautomatyzowany proces oceny modeli predykcyjnych, który bada wyniki zgodnie ze strategią „champion-challenger”.

Szybsze wdrożenie

Możesz tworzyć strumienie w programie SPSS Modeler i korzystać z możliwości wirtualizacji oraz grupowania serwerów aplikacji w klastry. Ponadto integracja z IBM z Systems® zwiększa efektywność inwestycji w narzędzia analityczne.

Kontrola dostępu i wersji

Kontroluj dostęp do zasobów analitycznych i wykorzystuj mechanizmy zarządzania wersjami, by zagwarantować, że w procesach produkcyjnych używane będą właściwe egzemplarze zasobów.

Umów się na konsultację, by dowiedzieć się, jak SPSS Collaboration and Deployment Services może pomóc w realizacji Twoich celów biznesowych.

Umów się na konsultację, by dowiedzieć się, jak SPSS Collaboration and Deployment Services może pomóc w realizacji Twoich celów biznesowych. Umów się na konsultację

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe i sprzętowe

Wymagania programowe i sprzętowe dla SPSS Collaboration and Deployment Services są dostępne po kliknięciu poniższego odsyłacza.

Next Steps

Skontaktuj się z nami