Co może zrobić dla Twojej firmy

IBM® SPSS® Advanced Statistics oferuje rozbudowany zestaw technik oraz modeli analitycznych jednej i wielu zmiennych: uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM), ogólne modele liniowe (GLM), procedury modeli mieszanych, uogólnione modele liniowe (GENLIN) oraz procedury uogólnionych równań estymujących (GEE). Zapewnia też pogłębione analizy danych w takich dziedzinach, jak produkcja, farmaceutyka i badania rynku, dzięki czemu pomaga w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Ten moduł wchodzi w skład edycji SPSS Premium dla wdrożeń lokalnych oraz dodatku Custom Tables and Advanced Statistics skierowanego do użytkowników subskrypcji.

Wyróżnione cechy i funkcje

Ogólne modele liniowe (GLM)

Opisują relację między zmienną zależną a zbiorem zmiennych niezależnych. Elastyczne opcje projektowania i zestawiania umożliwiają szacowanie średnich i wariancji oraz testowanie i przewidywanie średnich. Zestawiając i dobierając predyktory jakościowe i ciągłe, można budować różne modele. Liniowe modele mieszane zapewniają większą dokładność przy przewidywaniu wyników nieliniowych. Użytkownik może formułować dziesiątki modeli, w tym plany układów zależnych (split plot), modele wielopoziomowe z kowariancją stałego efektu oraz plany RCB (randomized complete block).

Uogólnione modele liniowe (GENLIN)

Stanowią zunifikowaną strukturę obejmującą klasyczne modele liniowe ze zmiennymi zależnymi o rozkładzie normalnym, modele logistyczne i probit dla danych binarnych oraz modele logliniowe dla danych liczebnościowych, a także różne inne niestandardowe modele regresji. Program umożliwia stosowanie wielu użytecznych ogólnych modeli statystycznych, w tym regresji porządkowej, regresji Tweediego, regresji Poissona, regresji Gamma oraz ujemnej regresji dwumianowej.

Liniowe modele mieszane/hierarchiczne modele liniowe (HLM)

Oprogramowanie umożliwia modelowanie średnich, wariancji i kowariancji w danych wykazujących korelację i niestałą zmienność. Użytkownik może formułować dziesiątki modeli, w tym plany układów zależnych (split plot), modele wielopoziomowe z kowariancją stałego efektu oraz plany RCB (randomized complete block). Do wyboru dostępnych jest 11 typów kowariancji nieprzestrzennych. Możliwe jest uzyskanie bardziej dokładnych wyników w przypadku pracy na danych z powtórzonych pomiarów, w tym w sytuacjach, w których występują różne liczby powtórzonych miar i/lub różne przedziały dla poszczególnych obserwacji.

Procedury uogólnionych równań estymujących (GEE)

Wzbogacają uogólnione modele liniowe o możliwość uwzględnienia skorelowanych danych panelowych i grupowanych. Umożliwiają modelowanie korelacji wewnątrz obiektów.

Uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM)

Oprogramowanie umożliwia dostęp do wszelkiego typu zbiorów danych. Pozwala na analizowanie danych ankietowych, zawartości korporacyjnych baz danych lub danych pobranych z sieci WWW. Procedura GLMM uruchomiona z wartościami porządkowymi umożliwia zbudowanie bardziej dokładnych modeli do przewidywania wyników nieliniowych, np. tego, czy poziom zadowolenia klienta spadnie poniżej progu kategorii niskiej, średniej lub wysokiej.

Zobacz wszystkie funkcje modułu w wersjach licencjonowanych

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć plik PDF ze wszystkimi modułami i funkcjami w wersjach licencjonowanych.

Wiele pakietów SPSS Statistics

Wybierz jedną z dwóch opcji wdrażania: tradycyjną licencję lub subskrypcję. Ten moduł stanowi część pakietów SPSS Statistics dostępnych w ramach tradycyjnej licencji. Aby porównać pakiety SPSS Statistics i dowiedzieć się, jak wpisuje się w nie oferowany moduł, kliknij następujący odsyłacz do strony produktu. Moduły są kompatybilne tylko z wersjami oferowanymi na zasadach tradycyjnej licencji. Wersja subskrypcyjna zawiera te same funkcje zamknięte w trzech opcjonalnych dodatkach do subskrypcji.

Procedury analizy przeżycia

Użytkownik ma do wyboru elastyczny i wszechstronny zestaw technik analizy zdarzeń końcowych, takich jak częściowa niewydolność i zgon, a także wskaźników przeżycia. Estymacje Kaplana-Meiera umożliwiają oszacowanie czasu, jaki upłynie do zdarzenia. W regresji Coxa metodą proporcjonalnego zagrożenia zmienną zależną jest czas do reakcji lub czas trwania.

Ilustracje przedstawiające produkt

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

  • Wdrożenie lokalne: Zakup edycji Premium.
  • Subskrypcja: Zakup dodatku Custom Tables and Advanced Statistics.

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 na 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Umów się na konsultację, by dowiedzieć się, jak rozwiązanie SPSS Advanced Statistics może pomóc w realizacji Twoich celów biznesowych.

Umów się na konsultację, by dowiedzieć się, jak rozwiązanie SPSS Advanced Statistics może pomóc w realizacji Twoich celów biznesowych. Umów się na konsultację

Next Steps

Wypróbuj SPSS Statistics bezpłatnie

Kup teraz i postaw pierwszy krok już dziś