Skalowalny wszerz, wysoce wydajny równoległy system plików o zasięgu globalnym

Przedsiębiorstwa i organizacje jeszcze nigdy nie generowały, analizowały i przechowywały tak dużej ilości danych. W całej organizacji i w chmurze powstają „wysepki” danych, co przekłada się na większą złożoność utrudniającą zarządzanie systemami i zwiększającą koszty. A te z nich, które potrafią szybciej pozyskać niezbędne informacje, skutecznie zarządzając przy tym rozrastającą się infrastrukturą, zajmują czołowe pozycje w swoich branżach. Aby dotrzeć do takich informacji, bazowa architektura zarządzania informacją w organizacji musi bezpiecznie, niezawodnie, ekonomicznie i wydajnie obsługiwać zarówno nowe obciążenia oparte na chmurze hybrydowej, wielkich zbiorach danych i sztucznej inteligencji (AI), jak i tradycyjne aplikacje. IBM Spectrum Scale™ pozwala sprostać tym wyzwaniom. To efektywne rozwiązanie działające równolegle, które zapewnia globalny dostęp do danych plikowych i obiektowych, a także oferuje unikalną możliwość ich archiwizacji i analizy w jednym miejscu.

Korzyści

Ekstremalna skalowalność

Dzięki architekturze wolnej od wąskich gardeł możesz skalować wydajność, osiągając ekstremalną przepustowość i niewielkie opóźnienia w dostępie do danych i plików. Nie licz na to w przypadku pamięci masowych NAS.

Inteligentne rozwiązanie rozpoznające dane

Pozwól rozwiązaniu Spectrum Scale rosnąć w siłę i współużytkuj infrastrukturę pamięci masowej — dane plików i obiektów będą automatycznie przenoszone do optymalnego poziomu pamięci tak szybko, jak to tylko możliwe.

Współdziałanie na skalę globalną

Zapewnij dostęp do danych — obejmujący wszystkie systemy pamięci masowej i lokalizacje — z każdego miejsca, co usprawni działanie aplikacje na brzegu sieci, w centrum przetwarzania danych, w chmurze i na całym świecie.

Bezpieczeństwo i spójność danych

Skorzystaj z opcji uwierzytelniania, szyfrowania, zabezpieczeń, kodowania nadmiarowego oraz replikacji — spełniających wymogi biznesowe i formalne.

IBM Spectrum Scale stanowi centrum architektury zarządzania informacją IBM Storage for Data and AI

Wysoce wydajna korporacyjna pamięć masowa dla

 • Aplikacje w chmurze hybrydowej Red Hat OpenShift
 • Obciążenia i analizy oparte na AI i uczeniu maszynowym
 • Intensywne obliczenia i obciążenia
 • Współpraca korporacyjna w kwestiach wymagających wydajności
 • Szybki dostęp do danych wideo, internetu rzeczy i zasobów cyfrowych
 • Przetwarzanie równoległe (NVIDIA, Cloudera, SAS Grid)

Elastyczność komponowania elementów składowych (brzeg sieci, centrum przetwarzania danych, chmura)

 • Węzły flash IBM NVMe
 • Węzły Red Hat OpenShift
 • Węzły chmury publicznej
 • Węzły mocy obliczeniowej
 • Węzły obiektowej pamięci masowej
 • Węzły NFS z wieloma dostawcami

Usługi IBM Spectrum Scale w dziedzinie danych korporacyjnych

 • Obrazy stanu i replikacja wieloośrodkowa
 • Zintegrowane zarządzanie cyklem życia danych
 • Szyfrowanie i zabezpieczenia danych WORM
 • Optymalizacja rozmieszczania danych i redukcja danych
 • Rejestrowanie i powiadamianie o zdarzeniach
 • Zautomatyzowane i nieprzerwane wczytywanie danych do katalogu i mechanizmu obsługi strategii

Proste komponenty produktu IBM Spectrum Scale

IBM Spectrum Scale

Dowiedz się więcej o ESS

Uproszczona obsługa IBM Spectrum Scale dzięki łatwym w skalowaniu i wdrażaniu komponentom składowym o wyjątkowo wysokiej wydajności. Dowiedz się więcej na temat węzłów mocy obliczeniowej i wydajności systemu Elastic Storage System (ESS) dla środowiska brzegowego sieci lub centrum przetwarzania danych. Przekonaj się, jak wygląda ich współpraca z rozwiązaniem IBM Spectrum Scale.

Jak klienci korzystają z produktu IBM Spectrum Scale

University of Birmingham

University of Birmingham

University of Birmingham rozwija innowacyjne badania dzięki zdobyciu kontroli nad danymi.

mężczyzna przy komputerze stacjonarnym

Pixit Media

Pixit Media dba o ciągłość akcji w mediach i rozrywce.

kobieta pracująca w laboratorium

Sidra Medical

Wsparcie dla przełomowych badań w dziedzinie genomiki, które poprawią stan zdrowia całego społeczeństwa.