IBM Spectrum Fusion*

Nasze opracowane specjalnie z myślą o kontenerach rozwiązanie z dziedziny pamięci masowych dla platformy OpenShift jest przeznaczone dla klientów korporacyjnych, którzy potrzebują globalnych usług dostępu do danych w chmurze hybrydowej. Usługi te spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące danych o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. IBM Spectrum® Fusion to rozwiązanie do sprawnego wykrywania, zabezpieczania i ochrony danych oraz zarządzania nimi od środowisk brzegowych przez podstawowe centra przetwarzania danych po chmury publiczne.

Korzyści

Globalny dostęp do danych

Uzyskaj globalny dostęp i ogranicz zbędne kopie danych.

Szybsze przetwarzanie istniejących danych

Przyspiesz przetwarzanie istniejących zestawów danych, aby nie musieć ich zastępować.

Korporacyjne usługi dla pamięci masowej

Zapewnij odporność, skalowalność i bezpieczeństwo newralgicznych danych.

Optymalizacja danych

Optymalizuj dane z pomocą zarządzania cyklem życia w celu zmniejszenia kosztów.

IBM Spectrum Fusion HCI

IBM Spectrum Fusion HCI

Innowacyjność umożliwiająca szybszy rozwój biznesu i przyspieszająca przejście do chmury hybrydowej. Nasze rozwiązanie zapewnia pojedynczą platformę pozwalającą zarządzać infrastrukturą kontenerową i jednocześnie uzyskiwać dostęp do danych globalnych w centrum przetwarzania danych lub w chmurze.

Korzyści

Przyspieszenie rozwoju

Wstępnie skonfigurowana infrastruktura w celu szybszego tworzenia rodzimych aplikacji w chmurze (DevOps).

Ułatwienie operacji

Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające zarządzanie dzięki skalowalności z myślą o przyszłym rozwoju (ITOps).

Integracja w chmurze hybrydowej

Usprawnia współpracę aplikacji, łącząc dane z centrum przetwarzania danych z chmurą i zwiększa elastyczność aplikacji, integrując centrum przetwarzania danych z zasobami chmury publicznej.

Niższe koszty infrastruktury

Konsoliduje rozproszone dane w celu uniknięcia ich powielania oraz łączy funkcje obliczeniowe i przechowywanie na potrzeby obniżenia kosztów infrastruktury.

Modernizacja obciążeń AI

Obsługuje aplikacje z akceleracją przez GPU z węzłami GPU NVIDIA A100 i integruje się z IBM Cloud Paks® w celu wykorzystania mechanizmów AI w całej organizacji.

‎‎‎‎

*IBM może według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić lub wycofać swoje oświadczenia dotyczące planów, kierunków rozwoju i zamiarów. Informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów mają wskazywać ogólny kierunek rozwoju i nie należy na ich podstawie podejmować decyzji o zakupie. Podane informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów nie stanowią deklaracji, obietnicy ani zobowiązania prawnego w zakresie dostarczenia jakichkolwiek materiałów, funkcji lub kodu. Informacji dotyczących potencjalnych przyszłych produktów nie można uwzględniać w żadnych umowach. Opracowanie i wydanie wszelkich opisanych przyszłych funkcji produktów IBM oraz czas podjęcia tych działań leży wyłącznie w gestii IBM.