Przegląd

Korzyści

Oszczędność czasu

Automatyczne katalogowanie nieustrukturyzowanych danych pozwala na przechwytywanie metadanych w momencie, gdy są tworzone. Obsługa wielu systemów plików i obiektowej pamięci masowej IBM lub innych firm.

Większa produktywność

Dostęp do dogłębnych informacji poprzez połączenie metadanych systemowych z niestandardowymi etykietami. Większa efektywność pracy administratorów lub osób wymagających wglądu w duże repozytoria danych.

Łatwa integracja

Wykorzystanie rozszerzalności dzięki użyciu interfejsu Action Agent API, niestandardowych etykiet i przepływów pracy opartych na regułach w celu dogłębnej harmonizacji kontroli treści. Aktywacja danych w przepływach pracy związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i analityką.

Cechy

Integracja z produktem IBM Cloud Pak for Data

Prosta integracja metadanych, a następnie wykorzystanie danych plików i obiektów z użyciem IBM Cloud Pak for data i rozwiązań sztucznej inteligencji IBM.

Selektywna optymalizacja danych

Mechanizm strategii pozwala zoptymalizować wielkość i lokalizację danych na podstawie zdefiniowanych reguł.

Heterogeniczna pamięć masowa dla plików i obiektów

Obsługa systemów pamięci masowych IBM i innych firm lokalnie oraz w chmurze.

Znakowanie metadanych oparte na regułach

Interfejs Action Agent API automatycznie przechwytuje metadane i tworzy niestandardowe metadane na podstawie wyników wyszukiwania.

Panele kontrolne i konfigurowalne raporty

Błyskawiczne, szczegółowe i niestandardowe widoki środowiska użytkownika z dostępem opartym na rolach.

Ciągłe wczytywanie metadanych

Współpraca z IBM Cloud® Object Storage, IBM Spectrum® Scale lub Red Hat® Ceph zapewniająca ciągłe wczytywanie metadanych.

Szybkie wykrywanie zasobów danych

Szybkie wyszukiwanie umożliwia użytkownikom natychmiastowe wyszukanie podzbiorów indeksowanych rekordów na podstawie dostępu opartego na rolach.

Dodawanie znaczników i wyszukiwanie na podstawie treści

Dodawanie niestandardowych znaczników metadanych na podstawie definiowanych przez użytkownika słów kluczowych i szybkie wyszukiwanie danych na podstawie tych znaczników.

Doskonale zabezpieczona, rozszerzalna architektura

Zapewnienie dostępu do danych tylko autoryzowanym użytkownikom, integracja z oprogramowaniem firm trzecich, automatyzacja przepływów pracy.

Automatyczne zarządzanie wrażliwymi danymi

Automatyczne identyfikowanie i klasyfikowanie danych z informacjami objętymi szczególną ochroną i danych pozwalających na identyfikację osób.

Katalog rozszerzeń wspieranych przez społeczność

Przeglądanie, instalacja i zarządzanie rozszerzeniami stron trzecich w ramach ekosystemu wspieranego przez społeczność.