Co IBM Spectrum Copy Data Management może zmienić w Twojej firmie

IBM® Spectrum™ Copy Data Management udostępnia kopie konsumentom danych zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują, bez niepotrzebnego duplikowania danych lub pozostawiania nieużywanych kopii w kosztownej pamięci masowej. IBM Spectrum Copy Data Management to oprogramowanie do lokalnego zarządzania kopiowaniem danych, które umożliwia harmonizowanie obrazów stanu uwzględniających specyfikę aplikacji i kontrolowanie replikacji w środowiskach pamięci masowych. Kataloguje kopie danych z chmury lokalnej i hybrydowej oraz zewnętrznej infrastruktury chmurowej, identyfikuje duplikaty i porównuje żądania kopiowania z istniejącymi kopiami. Odbiorcy danych mogą za pomocą portalu samoobsługowego tworzyć potrzebne im kopie, co usprawnia działanie firmy. Procesy i procedury kopiowania są zautomatyzowane dla zapewnienia spójności i ograniczenia złożoności. Rozwiązanie IBM Spectrum Copy Data Management można szybko wdrożyć jako maszynę wirtualną bez agentów — i w krótkim czasie zacząć odnosić korzyści z tego wdrożenia.

Korzyści

Automatyzacja zarządzania kopiami

Wspomaga w środowisku IT operacje, które wymagają korzystania z kopii danych.

Nowa generacja rozwiązań do ochrony i odzyskiwania

Umożliwia realizację modelu migawek i replikacji, który zapewnia ochronę niemal bez opóźnień i możliwość błyskawicznego i precyzyjnego odzyskiwania danych.

Automatyzacja testów i prac rozwojowych

Infrastrukturę można uruchomić w czasie rzędu minut — w sposób zautomatyzowany, według harmonogramu, albo na żądanie, za naciśnięciem przycisku.

Warunki dla chmury hybrydowej

Usprawnia tworzenie i uruchamianie dynamicznych środowisk aplikacyjnych korzystających z ekonomicznej, elastycznej infrastruktury chmurowej.

Wsparcie dla tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Istniejącą infrastrukturę przechowywania danych można wykorzystać w procesach tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps), zaspokajając potrzeby zespołów oczekujących szybkiego wdrażania infrastruktur.

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Spectrum Copy Data Management

Od automatyzacji procesów DevOps po integrację danych w chmurze — wciąż pojawiają się innowacyjne rozwiązania IT zorientowane na doskonalenie działalności biznesowej. Jednak by wykorzystać takie nowe szanse, organizacja musi zmodernizować swoje zasoby informatyczne. Modernizacja jest kluczem do nowych zastosowań IT. Jest także fundamentem poprawy efektywności ugruntowanych procesów, takich jak ochrona danych, usuwanie skutków katastrof, sprawozdawczość i analityka biznesowa oraz testowanie, tworzenie i eksploatowanie aplikacji.

Ograniczenie wydatków na infrastrukturę

Ograniczaj koszty infrastruktury, wykorzystując pojedynczą kopię do wielu zastosowań, m.in. usuwania skutków katastrof, analiz, testów, tworzenia oprogramowania oraz realizowania metodologii DevOps.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

Rozwiązanie to umożliwia zespołowi IT wykorzystywanie dotychczasowej infrastruktury i danych dostępnych w przedsiębiorstwie w wydajny, zautomatyzowany, skalowalny i łatwy sposób. Obsługuje obrazy stanu VMware, Microsoft SQL, Oracle, SAP HANA, Caché i systemu plików w korporacyjnych macierzach pamięci masowej, takich jak IBM, NetApp i Pure Storage.

Automatyzacja zarządzania kopiami

Zautomatyzowane narzędzia umożliwiają tworzenie migawek (obrazów stanu) kopii, skarbców, klonów i replik w istniejącej infrastrukturze pamięci masowych.

Modernizacja środowiska IT

Automatyzację, samoobsługę użytkowników i procesy operacyjne — wszystko to można zrealizować w oparciu o aplikacyjne interfejsy programistyczne (API), bez instalowania dodatkowego sprzętu.

Zarządzanie zasobami danych

Możliwe jest katalogowanie i śledzenie woluminów, migawek (obrazów stanu), maszyn wirtualnych, składnic danych i plików.

Udostępnianie danych między platformami DBMS

Można łatwo tworzyć i udostępniać kopie ze wszystkich popularnych systemów zarządzania bazami danych.

Samoobsługa

Klienci wewnętrzni mogą łatwo, w dowolnej chwili samoobsługowo zamawiać potrzebne zasoby.