Wyróżnione cechy i funkcje

Wbudowane opcje integracji z wieloma aplikacjami analitycznymi

Uzyskaj wsparcie dotyczące aplikacji komercyjnych, które obejmuje IBM® DataStage®, aplikacje SAS działające na platformie SAS Grid Manager for Platform, MathWorks MATLAB i setki innych aplikacji, które są już zintegrowane z produktem IBM Spectrum® LSF®. Rozwiązanie zapewnia wstępnie skonfigurowane konektory i modele integracji dla popularnych narzędzi Open Source, takich jak Python, R, Apache Spark, Dask i Jupyter Notebooks, wraz z czołowymi środowiskami uczenia maszynowego i ułatwia wdrożenie.

Zautomatyzowane przenoszenie obciążeń do chmury zorientowane na aplikację

Korzystaj z wbudowanych konektorów zasobów chmurowych i funkcji wielu klastrów w celu zapewnienia bezpieczniejszego i łatwiejszego wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze hybrydowej. Dzięki temu menedżerowie IT zwiększają elastyczność realizacji nowych modeli dostarczania usług IT przy pomocy narzędzi do skonsolidowanego raportowania, paneli kontrolnych zarządzania oraz mechanizmów kontrolnych strategii i kosztów. Strategie zarządzania danymi stanowią gwarancję, że wymagane dane będą dostępne w chmurze przed udostępnieniem zasobów obliczeniowych. Pozwala to uniknąć przestojów podczas przenoszenia danych.

Zaawansowane tworzenie harmonogramów z uwzględnieniem GPU

Wykorzystuj kosztowne zasoby GPU w maksymalnym stopniu i zapewniaj wsparcie nowoczesnym, rozproszonym architekturom głębokiego uczenia obsługującym jednostki GPU. Rozwiązanie automatycznie wykrywa i konfiguruje procesory graficzne NVIDIA, radykalnie upraszczając administrowanie serwerami GPU. Wszystko to, w połączeniu z monitorowaniem zachowania procesora graficznego NVIDIA, kontrolą stanu i diagnostyką, księgowaniem i statystykami procesów, pomaga organizacjom uzyskać najwięcej korzyści z użytkowania akcelerowanej infrastruktury obliczeniowej.

Zarządzanie w oparciu o zautomatyzowane przepływy pracy i kalendarz

Automatyzacja złożonych procesów biznesowych usprawnia realizację procesów i zwiększa ich niezawodność. Automatycznie wyzwalaj przepływy pracy na podstawie wyrażeń kalendarza. Planowanie strategii i priorytetów może być również automatycznie zmieniane w zależności od godziny lub dnia.

Obsługa platformy Docker i innych środowisk kontenerowych

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia dla środowisk Docker, Singularity i Shifter, aby umożliwić współistnienie skonteneryzowanych i nieskonteneryzowanych obciążeń i przepływów pracy w strukturze.

Zintegrowane funkcje raportowania i panele kontrolne

Konfigurowalne panele kontrolne i dopasowane do potrzeb funkcje raportowania upraszczają rozwiązywanie problemów, umożliwiając ich szybszą eliminację. Twórz raporty oparte na wykorzystaniu w celu planowania mocy obliczeniowej i zarządzania naliczaniem kosztów.

Czołowe w branży możliwości IBM Spectrum LSF

Wykorzystaj wszechstronne funkcje produktów z rodziny IBM Spectrum LSF w połączeniu z integracją popularnych pakietów analitycznych Open Source.