Najważniejsze cechy IBM Spectrum Archive

Graficzny interfejs użytkownika

Dane na taśmach są widoczne w formie ikon i możesz z nich korzystać przy użyciu menedżera plików swojego systemu operacyjnego.

Integracja IBM Spectrum Scale z ESS

Integracja IBM Spectrum Scale z rozwiązaniem ESS pozwala na korzystanie ze skalowanych, korporacyjnych funkcji zarządzania i przyspiesza operacje we/wy oraz obsługę transakcji.

Wielopoziomowa struktura pamięci masowych na potrzeby jezior danych

Możesz obniżyć koszty przechowywania danych, które nie muszą być dostępne tak szybko jak dane na dysku podstawowym, tworząc operacyjne poziomy pamięci masowej.

Migracja oparta na strategiach

Większa pojemność archiwum bez zmniejszania dostępności danych.

Swobodne udostępnianie danych

Dane są dostępne z poziomu każdego systemu operacyjnego, więc możesz je w łatwy sposób przesyłać między różnymi platformami.

Łatwy dostęp do danych

Aby mieć dostęp do danych, nie musisz korzystać z baz danych ani z zamkniętego oprogramowania. Ponadto korzystać z danych możesz z dowolnego miejsca i o każdej porze przy użyciu jednej globalnej przestrzeni nazw.

Efektywne przechowywanie danych

Popraw zagospodarowanie pamięci masowej, stosując warstwę inteligentnego oprogramowania, które zapewnia optymalną objętość danych, magazynując je w dynamiczny i ekonomiczny sposób oraz zwiększając wydajność i bezpieczeństwo systemu.

Wykorzystanie interfejsu aplikacji

Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych wtyczek i pakietów usług, by aplikacje mogły korzystać z podstawowego interfejsu odczytu/zapisu na taśmach w kasetach.

Format LTFS

Nie potrzebujesz już zewnętrznej bazy danych, by mieć dostęp do plików i możliwość ich tworzenia. Format LTFS ułatwia wymianę plików między użytkownikami pracującymi na różnych systemach operacyjnych, przy użyciu różnego oprogramowania i w różnych lokalizacjach.

Dzięki rozwiązaniu IBM Spectrum Archive Single Drive Edition uzyskujesz dostęp do wszystkich danych i zarządzasz nimi w samodzielnie funkcjonujących środowiskach taśmowych równie łatwo, jak gdyby znajdowały się na dysku.

Rozwiązanie IBM Spectrum Archive Library Edition zapewnia równie łatwy dostęp do pojedynczych lub wielu taśm w bibliotece co w przypadku korzystania z dysku.

Zwiększaj wydajność i obniżaj koszty długoterminowego, wielopoziomowego przechowywania danych dzięki rozwiązaniu IBM Spectrum Archive Enterprise Edition.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Pamięć masowa w chmurze NAS

IBM Spectrum Archive EE z systemem IBM Spectrum Scale umożliwia automatyczne przesyłanie danych na najbardziej ekonomiczny nośnik do długoterminowego przechowywania danych — taśmy.

Przechowywanie dużych plików

IBM Spectrum Archive z systemem IBM Spectrum Scale i taśmami umożliwia ograniczanie wielkości i kosztów pamięci masowej przy jednoczesnym zachowaniu łatwego dostępu do plików.

Wymiana danych na dużą skalę

IBM Spectrum Archive, IBM Spectrum Scale i taśmy składają się na mniej kosztowną infrastrukturę. Taką, która zapewnia dostęp do danych w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.