Wyróżnione cechy i funkcje

Bezpieczna obsługa wielu podmiotów użytkujących z izolacją środowiska wykonawczego

Zapewnij bezpieczną obsługę wielu użytkowników i grup dzięki uwierzytelnianiu, autoryzacji i izolacji środowiska wykonawczego. Obejmuje wiele aplikacji, środowisk i usług, takich jak Spark, Python, Anaconda czy Dask, działających na zasobach współużytkowanych.

Zautomatyzowane i dynamiczne przenoszenie zasobów między chmurami hybrydowymi

Automatycznie dodawaj i usuwaj dodatkowe zasoby klastra w zależności od strategii oraz wymagań obciążeń przy wsparciu dla hybrydowego środowiska hostów lokalnych i chmurowych.

Zarządzanie i monitorowanie przy użyciu jednej konsoli

Rozwiązanie upraszcza administrowanie rozproszoną, skalowalną wszerz infrastrukturą.

Uproszczone zarządzanie środowiskiem Spark i cyklem życia aplikacji

Jednocześnie korzystaj z wielu różnych wersji środowiska Spark oraz innych środowisk obliczeniowych i usług na bezpiecznej platformie dla wielu podmiotów użytkujących.

Zintegrowana dystrybucja środowiska Spark

Bezproblemowo wdrażaj i obsługuj środowisko Apache Spark dzięki zintegrowanej dystrybucji.

Dynamiczne współużytkowanie zasobów

Korzystaj z niezależnego skalowania infrastruktury obliczeniowej i pamięci masowej wraz z elastycznym przydzielaniem zasobów zgodnie z wymaganiami aplikacji dotyczącymi zasobów obliczeniowych i pamięci masowej.