zrzut ekranu przedstawiający oprogramowanie IBM Spectrum Conductor

Co rozwiązanie IBM Spectrum Conductor może zmienić w Twojej firmie

IBM Spectrum Conductor® to platforma klasy korporacyjnej, przeznaczona dla wielu podmiotów użytkujących, która umożliwia wdrażanie środowisk Apache Spark, Anaconda, Dask oraz innych środowisk i usług aplikacji, a także zarządzanie nimi w ramach wspólnego współużytkowanego klastra zasobów. Zapewnia możliwość obsługi wielu współbieżnych i różnorodnych wersji tych aplikacji przy jednoczesnym dynamicznym przydzielaniu i współużytkowaniu zasobów między podmiotami użytkującymi i aplikacjami. IBM Spectrum Conductor zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, jednocześnie umożliwiając uzyskanie wysokiej wydajności i maksymalne wykorzystanie zasobów oraz ich współużytkowanie. Przyczynia się to do konsolidacji zasobów, które w przeciwnym wypadku byłyby powiązane z odrębnymi środowiskami aplikacji.

Korzyści

Krótszy czas oczekiwania na wyniki

Efektywne planowanie wykorzystania zasobów i współużytkowanie infrastruktury skutkują krótszym czasem oczekiwania na aplikacje, większą przepustowością i szybszą analizą.

Zwiększenie wykorzystania i niższy TCO

Maksymalizowanie wykorzystania zasobów i konsolidacja zasobów, które w przeciwnym wypadku byłyby powiązane z wieloma instancjami oraz różnymi wersjami produktu Spark i innymi aplikacjami.

Skalowanie na potrzeby obsługi bieżących i przyszłych obciążeń

Uzyskaj wsparcie dla setek aplikacji i użytkowników oraz tysięcy serwerów. Skaluj zadania IBM Watson® Studio wykorzystujące sztuczną inteligencję poprzez ich rozproszone wykonywanie w klastrze IBM Spectrum Conductor.

Korzystanie z funkcji klasy korporacyjnej

Chroń dane przy użyciu rozwiązania przeznaczonego dla wielu podmiotów użytkujących, które zapewnia kompleksową ochronę i izolację środowiska wykonawczego. Produkt Conductor oferuje zarządzanie środowiskiem Spark i cyklem życia aplikacji oraz wsparcie i usługi IBM.

Ograniczenie kosztów administracyjnych

Skonsolidowane środowisko wdrażania, zarządzania, monitorowania i raportowania redukuje nakłady administracyjne.

Kompletne rozwiązanie analityczne

Uruchom dostępną dystrybucję środowiska Spark, która ułatwi wdrożenie pełnego środowiska analitycznego zarówno dla projektów eksploracyjnych, jak i produkcyjnych.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Bezpieczna obsługa wielu podmiotów użytkujących z izolacją środowiska wykonawczego
  • Zautomatyzowane i dynamiczne przenoszenie zasobów między chmurami hybrydowymi
  • Zarządzanie i monitorowanie przy użyciu jednej konsoli
  • Uproszczone zarządzanie środowiskiem Spark i cyklem życia aplikacji
  • Zintegrowana dystrybucja środowiska Spark
  • Dynamiczne udostępnianie zasobów