Dowiedz się, dlaczego IBM jest liderem w opracowanej przez IDC klasyfikacji dostawców oprogramowania dla pamięci masowych

Jakie produkty wchodzą w skład pakietu IBM Spectrum Storage Suite?

IBM Spectrum Control™

Odwiedź stronę produktu

Zarządzaj infrastrukturą w sposób wydajny, tak aby w pełni wykorzystać możliwości różnych pamięci masowych — zdefiniowanych programowo, wirtualnych, fizycznych, plikowych i obiektów. IBM Spectrum Control umożliwia monitorowanie, automatyzowanie i analizowanie środowisk pamięci masowych od wielu dostawców, pamięci masowych zdefiniowanych programowo, struktur SAN, urządzeń, a nawet chmurowych pamięci masowych. Wykorzystuj analizy predykcyjne, by z łatwością wdrażać nowe obciążenia i infrastruktury.

IBM Spectrum Virtualize™

Odwiedź stronę produktu

Niższe koszty, uproszczone zarządzanie i dodatkowe funkcje dla ponad 500 systemów pamięci masowych od IBM i innych dostawców w ramach tego samego oprogramowania wbudowanego w rozwiązania IBM FlashSystem. Dzięki temu blokowa pamięć masowa funkcjonuje wydajniej i sprawniej, a ponadto jest gotowa na działanie w chmurze.

IBM Spectrum Protect™

Odwiedź stronę produktu

Zapewnia ochronę danych na fizycznych serwerach plików, w aplikacjach i w środowiskach wirtualnych. Umożliwia skalowanie w górę i zarządzanie miliardami obiektów na jednym serwerze kopii zapasowych, a jednocześnie obniżenie kosztów infrastruktury kopii zapasowych dzięki wbudowanym mechanizmom efektywnego przechowywania danych oraz migracji na taśmy, do chmur publicznych i lokalnej obiektowej pamięci masowej.

IBM Spectrum Archive™

Odwiedź stronę produktu

Korzystaj z niezawodnej, najbardziej ekonomicznej pamięci masowej, ochrony opartej na fizycznym odseparowaniu, uproszczonego dostępu do zasobów taśmowych i szybkiego wdrażania rozwiązań SDS. Zyskaj bezpośredni, intuicyjny i graficzny dostęp do danych przechowywanych na napędach i w bibliotekach taśmowych IBM.

IBM Spectrum Scale™

Odwiedź stronę produktu

Przekraczaj oczekiwania użytkowników. IBM Spectrum Scale obsługuje analizy wielkich zbiorów danych i aplikacje klastrowe, wykorzystując wysoko wydajną, skalowalną pamięć masową, która pozwala na globalną współpracę, upraszcza przepływy pracy i obniża koszty dzięki warstwom w chmurze.

IBM Cloud Object Storage

Odwiedź stronę produktu

Czołowa w branży obiektowa pamięć masowa do obsługi obciążeń AI oraz konsolidacji podstawowej i dodatkowej pamięci masowej wykorzystywanej na potrzeby wielkich zbiorów danych. Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage jest wykorzystywane przez klientów na całym świecie na potrzeby nowoczesnych obciążeń opartych na technologiach sztucznej inteligencji, analitycznych, internetu rzeczy, repozytoriów wideo i obrazów oraz przechowywania danych w chmurze, np. IBM Cloud.

IBM Spectrum Protect Plus

Odwiedź stronę produktu

Uwolnij wartość ukrytą w danych, podnosząc jakość i zwiększając szybkość wdrożeń, testów i analiz. IBM Spectrum Protect Plus™ to nowoczesne rozwiązanie do ochrony danych, które zapewnia niemal natychmiastowe odtwarzanie danych, ich replikowanie, przechowywanie i ponowne wykorzystywanie. O ekonomice przechowywania danych, zapewniania ich zgodności z wymogami oraz odtwarzaniu w przypadku katastrofy decyduje możliwość przenoszenia ich do obiektowych pamięci masowych i rozwiązania IBM Spectrum Protect — działających lokalnie i w chmurze.

IBM Spectrum Discover

Odwiedź stronę produktu

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania obciążeniami AI i metadanymi, które umożliwia eksplorowanie, analizowanie i nadzorowanie danych nieustrukturyzowanych w pamięciach masowych o wielkości liczonej w eksabajtach. Analitycy i administratorzy danych oraz administratorzy pamięci masowych mogą skutecznie wydobywać z ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych cenne informacje, klasyfikować je i sprawnie nimi zarządzać — zarówno lokalnie, jak i w chmurze.