Co IBM Spectrum Storage Suite może zmienić w Twojej firmie?

Oferowany pakiet pozwala udoskonalić sposób zabezpieczania i przechowywania danych oraz zarządzania nimi poprzez możliwość korzystania z wielu produktów IBM w dziedzinie pamięci masowej zdefiniowanej programowo i usługi IBM Cloud Object Storage. Opłaty licencyjne za pakiet IBM Spectrum Storage™ Suite naliczane są według płaskiej stawki za terabajt. W rezultacie koszty tego rozwiązania są całkowicie przewidywalne i skorelowane ze wzrostem ilości danych. W porównaniu z osobnym używaniem tych produktów, możesz zaoszczędzić nawet 40 procent na kosztach licencji. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych. Dzięki wykorzystywaniu tego samego, prostego w obsłudze interfejsu pakiet IBM Spectrum Storage sprawia, że wdrażanie pamięci SDS staje się jeszcze bardziej ekonomiczne i zajmuje jeszcze mniej czasu.

Korzyści

Uproszczone planowanie finansowe

Przejrzysty model opłat naliczanych według stawki za terabajt oznacza, że cena za korzystanie z całego pakietu jest zależna tylko od pojemności pamięci masowej, a nie od jej typu lub sposobu wykorzystania.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

Zmiana typu pamięci masowej lub typu danych również nie powoduje żadnych problemów związanych z licencjami.

Szybkie testowanie

Ponieważ licencja na pakiet uprawnia do korzystania z całej rodziny produktów Spectrum Storage, nie trzeba czekać na dostarczenie wymaganego oprogramowania. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych.

Mniejsze ryzyko błędów

Wszystkie programy w pakiecie IBM Spectrum Storage Suite mają jednolity interfejs użytkownika, co ogranicza zakres niezbędnego szkolenia i pomaga uniknąć błędów wynikających z różnic w interfejsach.

Uproszczone wsparcie

Wszystkie elementy pakietu współdziałają ze sobą. Dodatkowo całe to rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowych zdefiniowanych programowo objęte jest znakomitym wsparciem IBM na całym świecie.

Najważniejsze cechy produktu IBM Spectrum Storage Suite

IBM Spectrum Control™

Odwiedź stronę produktu

Zarządzaj infrastrukturą w sposób wydajny, tak aby w pełni wykorzystać możliwości różnych pamięci masowych — zdefiniowanych programowo, wirtualnych, fizycznych, plikowych i obiektowych. IBM Spectrum Control umożliwia monitorowanie, automatyzowanie i analizowanie środowisk pamięci masowych od wielu dostawców, pamięci masowych zdefiniowanych programowo, struktur SAN, urządzeń, a nawet chmurowych pamięci masowych. Wykorzystuj analizy predykcyjne, by z łatwością wdrażać nowe obciążenia i infrastruktury.

IBM Spectrum Virtualize™

Odwiedź stronę produktu

Niższe koszty, uproszczone zarządzanie i dodatkowe funkcje dla ponad 500 systemów pamięci masowych od IBM i innych dostawców w ramach tego samego oprogramowania wbudowanego w rozwiązania IBM FlashSystem. Dzięki temu blokowa pamięć masowa funkcjonuje wydajniej i sprawniej, a ponadto jest gotowa na działanie w chmurze.

IBM Spectrum Protect™

Odwiedź stronę produktu

Zapewnia ochronę danych na fizycznych serwerach plików, w aplikacjach i w środowiskach wirtualnych. Umożliwia skalowanie w górę i zarządzanie miliardami obiektów na jednym serwerze kopii zapasowych, a jednocześnie obniża koszty infrastruktury kopii zapasowych dzięki wbudowanym mechanizmom efektywnego przechowywania danych oraz migracji na taśmy, do chmur publicznych i lokalnej obiektowej pamięci masowej.

IBM Spectrum Archive™

Odwiedź stronę produktu

Korzystaj z niezawodnej, najbardziej ekonomicznej pamięci masowej, ochrony opartej na fizycznym odseparowaniu, uproszczonego dostępu do zasobów taśmowych i szybkiego wdrażania rozwiązań SDS. Zyskaj bezpośredni, intuicyjny i graficzny dostęp do danych przechowywanych na napędach i w bibliotekach taśmowych IBM.

IBM Spectrum Scale™

Odwiedź stronę produktu

Przekraczaj oczekiwania użytkowników. IBM Spectrum Scale obsługuje analizy wielkich zbiorów danych i aplikacje klastrowe, wykorzystując wysoko wydajną, skalowalną pamięć masową, która pozwala na globalną współpracę, upraszcza przepływy pracy i obniża koszty dzięki warstwom w chmurze.

IBM Cloud Object Storage

Odwiedź stronę produktu

Czołowa w branży obiektowa pamięć masowa do obsługi obciążeń AI oraz konsolidacji podstawowej i dodatkowej pamięci masowej wykorzystywanej na potrzeby wielkich zbiorów danych. Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage jest wykorzystywane przez klientów na całym świecie na potrzeby nowoczesnych obciążeń opartych na technologiach sztucznej inteligencji, analitycznych, internetu rzeczy, repozytoriów wideo i obrazów oraz przechowywania danych w chmurze, np. IBM Cloud.

IBM Spectrum Protect Plus

Odwiedź stronę produktu

Uwolnij wartość ukrytą w danych, podnosząc jakość i zwiększając szybkość wdrożeń, testów i analiz. IBM Spectrum Protect Plus™ to nowoczesne rozwiązanie do ochrony danych, które zapewnia niemal natychmiastowe odtwarzanie danych, ich replikowanie, przechowywanie i ponowne wykorzystywanie. O ekonomice przechowywania danych, zapewniania ich zgodności z wymogami oraz odtwarzaniu w przypadku katastrofy decyduje możliwość przenoszenia ich do obiektowych pamięci masowych i rozwiązania IBM Spectrum Protect — działających lokalnie i w chmurze.

IBM Spectrum Discover

Odwiedź stronę produktu

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania obciążeniami AI i metadanymi, które umożliwia eksplorowanie, analizowanie i nadzorowanie danych nieustrukturyzowanych w pamięciach masowych o wielkości liczonej w eksabajtach. Analitycy i administratorzy danych oraz administratorzy pamięci masowych mogą skutecznie wydobywać z ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych cenne informacje, klasyfikować je i sprawnie nimi zarządzać — zarówno lokalnie, jak i w chmurze.