Dowiedz się, dlaczego IBM jest liderem w opracowanej przez IDC klasyfikacji dostawców oprogramowania dla pamięci masowych

Co IBM Spectrum Storage Suite może zmienić w Twojej firmie?

Oferowany pakiet pozwala udoskonalić sposób zabezpieczania i przechowywania danych oraz zarządzania nimi poprzez możliwość korzystania z wielu produktów IBM w dziedzinie pamięci masowej zdefiniowanej programowo i usługi IBM Cloud Object Storage. Opłaty licencyjne za pakiet IBM Spectrum Storage™ Suite naliczane są według płaskiej stawki za terabajt. W rezultacie koszty tego rozwiązania są całkowicie przewidywalne i skorelowane ze wzrostem ilości danych. W porównaniu z osobnym używaniem tych produktów, możesz zaoszczędzić nawet 40 procent na kosztach licencji. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych. Dzięki wykorzystywaniu tego samego, prostego w obsłudze interfejsu pakiet IBM Spectrum Storage sprawia, że wdrażanie pamięci SDS staje się jeszcze bardziej ekonomiczne i zajmuje jeszcze mniej czasu.

Korzyści

Uproszczone planowanie finansowe

Przejrzysty model opłat naliczanych według stawki za terabajt oznacza, że cena za korzystanie z całego pakietu jest zależna tylko od pojemności pamięci masowej, a nie od jej typu lub sposobu wykorzystania.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

Zmiana typu pamięci masowej lub typu danych również nie powoduje żadnych problemów związanych z licencjami.

Szybkie testowanie

Ponieważ licencja na pakiet uprawnia do korzystania z całej rodziny produktów Spectrum Storage, nie trzeba czekać na dostarczenie wymaganego oprogramowania. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych.

Mniejsze ryzyko błędów

Wszystkie programy w pakiecie IBM Spectrum Storage Suite mają jednolity interfejs użytkownika, co ogranicza zakres niezbędnego szkolenia i pomaga uniknąć błędów wynikających z różnic w interfejsach.

Uproszczone wsparcie

Wszystkie elementy pakietu współdziałają ze sobą. Dodatkowo całe to rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowych zdefiniowanych programowo objęte jest znakomitym wsparciem IBM na całym świecie.

Jakie produkty wchodzą w skład pakietu IBM Spectrum Storage Suite?

  • IBM Spectrum Control™
  • IBM Spectrum Virtualize™
  • IBM Spectrum Protect™
  • IBM Spectrum Archive™
  • IBM Spectrum Scale™
  • IBM Cloud Object Storage
  • IBM Spectrum Protect Plus
  • IBM Spectrum Discover