Bezpieczny dostęp partnerów do wewnętrznych serwerów Twojego przedsiębiorstwa

IBM Sterling Secure Proxy pomaga chronić zaufane sieci poprzez zapobieganie bezpośredniej łączności między zewnętrznymi partnerami a wewnętrznymi serwerami. Może chronić sieć i wymiany danych na brzegu sieci, aby umożliwić wiarygodną realizację transakcji B2B i zarządzane przesyłanie plików (MFT). Jako proxy bazujące na idei strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) Secure Proxy korzysta z uwierzytelniania wieloczynnikowego i przerw w sesjach SSL, zamyka podatne kanały komunikacji przychodzącej w firewallu, stosuje inspekcję protokołów oraz inne mechanizmy kontrolne dla zapewnienia bezpieczeństwa strefy zaufanej.

Zrzut ekranu przedstawiający różne wzajemnie połączone ze sobą komponenty i procesy bezpieczeństwa

Korzyści z wdrożenia IBM Sterling Secure Proxy

Ochrona danych

Zgodnie ze sprawdzonymi procedurami używa firewallu do obwodowej ochrony strefy zaufanej i znajdujących się w niej danych.

Kompleksowe usługi uwierzytelniania

Umożliwia wieloczynnikowe uwierzytelnianie dostępu do serwerów zaplecza.

Zaawansowane funkcje proxy

Realizuje funkcje proxy podnoszące poziom bezpieczeństwa wymian plików przekraczających brzeg sieci.

Dynamiczny routing

Realizuje zaawansowany routing, który ogranicza złożoność niezbędnych zmian infrastruktury, przynosi oszczędność czasu oraz ograniczenie ryzyka podczas migracji.

Najważniejsze cechy

  • Proxy aplikacji strefy zdemilitaryzowanej (DMZ)
  • Sprawdzone procedury zarządzania firewallem
  • Zabezpieczenia obwodowe
  • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Opinie klientów