Najważniejsze cechy

Certyfikowane kontenery produktu IBM Sterling Secure Proxy są wersjami klasy korporacyjnej, ze wzmocnionymi zabezpieczeniami i zintegrowanymi typowymi usługami programowymi. Pomagają w ujednoliceniu całego cyklu wdrożenia. Skalowalne kontenery charakteryzują się łatwością instalacji i konfiguracji oraz objęte są zarządzaniem aktualizacjami i wycofywaniem zmian.

Proxy aplikacji strefy zdemilitaryzowanej (DMZ)

Udostępnia zabezpieczony komponent pośredniczący, autonomiczny serwer i strefę zdemilitaryzowaną (DMZ). To sterylny obszar pośredniczący, wykorzystywany do czasu całkowitej weryfikacji partnera. Dopiero potem informacje są przekazywane ze strefy DMZ do strefy zaufanej w ramach odrębnej sesji.

Sprawdzone procedury zarządzania firewallem

Minimalizuje obecność wartościowych celów w strefie DMZ, dbając o to, by pliki, dane uwierzytelniające użytkowników i dane nigdy nie były przechowywane na fizycznych dyskach w strefie DMZ. Eliminuje konieczność celowego otwierania luk w firewallu.

Zabezpieczenia obwodowe

Uniemożliwia bezpośrednią komunikację między sesjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, tworząc bezpieczne przerwy w sesjach szyfrowania SSL lub TLS w strefie DMZ.

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Udostępnia opcje uwierzytelniania m.in. w oparciu o adres IP, identyfikator i hasło użytkownika, certyfikaty cyfrowe, klucze SSH i urządzenia RSA SecurID.

Skontaktuj się z nami, aby wybrać odpowiednią edycję i sposób rozliczania optymalny dla Twojego przedsiębiorstwa

Chat Now

Finansowanie projektu

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie finansowania IT, którzy zaproponują Ci elastyczne opcje zakupu rozwiązania IBM Sterling dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, pierwszą płatność możesz  wnieść dopiero po trzech miesiącach.