IBM SAN Volume Controller

Co rozwiązanie SAN Volume Controller (SVC) może zmienić w Twojej firmie

Rozwiązanie IBM SAN Volume Controller (SVC) to system pamięci masowej klasy korporacyjnej — bazujący na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize™ i wchodzący w skład rodziny produktów IBM Spectrum Storage™ — który ułatwia organizacjom bardziej ekonomiczne zarządzanie danymi dzięki obsłudze nowych, dużych obciążeń decydujących o osiągnięciu sukcesu. Systemy SVC umożliwiają obsługę ogromnych ilości danych z aplikacji mobilnych i społecznościowych oraz elastyczne wdrażanie chmury hybrydowej. Zapewniają też wydajność i skalowalność niezbędne do generowania istotnych informacji z użyciem najnowocześniejszych mechanizmów analitycznych.

Korzyści

Większa wartość danych

Ogranicza koszty przechowywania danych poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, redukcję objętości danych i usprawnienie aplikacji w celu przyspieszenia analiz biznesowych.

Bezpieczeństwo danych na wyższym poziomie

Pomaga chronić dane przed ujawnieniem i realizować kompleksową strategię zapewnienia wysokiej dostępności, uwzględniającą możliwości przenoszenia danych i aplikacji oraz usuwania skutków awarii lub katastrof — również w chmurze.

Prostota i przejrzystość danych

Wspiera realizację strategii niezależnie od wybranej infrastruktury dzięki ściśle powiązanym funkcjom klasy korporacyjnej i spójnemu zarządzaniu heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej.

Dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek”

Rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom dostępności, potrzebny do obsługi aplikacji o newralgicznym znaczeniu dla działalności.

Ochrona przed cyberzagrożeniami

Tworzy dodatkową linię obrony przed oprogramowaniem szantażującym dzięki niezmienialnym i izolowanym kopiom, które po ataku można szybko odtworzyć.

Najważniejsze cechy i możliwości IBM SAN Volume Controller

Większa funkcjonalność pamięci masowej

IBM SAN Volume Controller (SVC) wykorzystuje technologię IBM Spectrum Virtualize w celu odseparowania aplikacji od fizycznej infrastruktury pamięci masowej. Dzięki temu aplikacje funkcjonują bez zakłóceń, nawet jeśli w dotychczasowym modelu pamięci masowej zostaną wprowadzone zmiany. Ponadto zwiększa efektywność nowych i istniejących pamięci masowych. Rozwiązanie SVC oferuje wiele funkcji klasy korporacyjnej, które do tej pory wdrażano w ramach odrębnych systemów pamięci masowej. A to przekłada się na większą elastyczność i niższe koszty.

Innowacyjne rozwiązania w chmurze hybrydowej

Dowiedz się więcej o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

Wdrożenie chmury hybrydowej oznacza nowe wyzwania. Jak tego dokonać, by nie ponieść kosztów zastąpienia aktualnego systemu pamięcią masową zdolną do pracy w chmurze? Jak uprościć korzystanie z wielu chmur od różnych dostawców? IBM Spectrum Virtualize w systemie SVC i chmurach publicznych umożliwia migrację danych do chmury lub usuwanie skutków katastrof w chmurze za pomocą jednego hybrydowego rozwiązania chmurowego dla każdego z ponad 500 obsługiwanych systemów pamięci masowej, co przyspiesza i upraszcza wdrażanie, a jednocześnie umożliwia zmniejszenie kosztów.

Redukcja danych

Pule redukcji danych zmniejszają wykorzystanie pamięci masowej dzięki obsłudze zaawansowanych technologii, takich jak: oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), deduplikacja, kompresja oraz cofanie przydziału i ponowne użytkowanie niewykorzystanego miejsca. Dzięki kompresji sprzętowej pule redukcji danych mogą być użytkowane także w wypadku danych aktywnych, co znacząco poszerza spektrum zastosowań redukcji danych, pozwalając objąć nią więcej zasobów danych o różnym charakterze. Zdecydowanie zwiększa to pojemność użyteczną nowej lub istniejącej pamięci masowej, a przy tym nie odbija się na wydajności aplikacji

Odporność danych

Odporność danych ma kluczowe znaczenie w erze cyfrowej. Potrzebujesz ochrony przez destrukcyjnymi zdarzeniami wszelkiego rodzaju, w tym klęskami żywiołowymi, cyberatakami i błędami ludzkimi. Musisz też mieć możliwość szybkiego odzyskania danych, gdy takie zdarzenia wystąpią. IBM SAN Volume Controller oferuje kompletny zestaw funkcji zapewniających odporność danych i ich wysoką dostępność, ciągłość biznesową i zabezpieczenia danych, w tym niepowodującą przestojów migrację danych, zdalny zapis lustrzany, wysoką dostępność przy użyciu technologii IBM HyperSwap i technologii klastra rozległego, 100% gwarancję dostępności danych oraz zabezpieczone niezmienialne kopie umożliwiające ochronę przed cyberatakami.

Większa dostępność aplikacji

Przenoszenie danych to jedna z najczęstszych przyczyn planowanych przestojów, mimo że duże przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przestój aplikacji. Wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize i oferowana przez nie funkcja wirtualizacji danych umożliwia przenoszenie zasobów danych z jednego systemu pamięci masowej do innego lub między macierzami, zapewniając przy tym nieprzerwany dostęp do danych. Funkcja ta przydaje się podczas wymiany starej pamięci masowej na nową, do równoważenia obciążeń lub przy przenoszeniu danych w infrastrukturze wielopoziomowej pamięci masowej z napędów dyskowych na nośniki flash.

Wielopoziomowa pamięć masowa

Zobacz infografikę (PDF, 255 kB)

Strategia wdrażania wielopoziomowej pamięci masowej jest ważnym elementem kontroli nad kosztami przechowywania danych. Do tej pory jednak różnice w działaniu różnych typów pamięci masowej (nawet od tego samego dostawcy) i sposobach zarządzania nimi sprawiały, że implementacja wielopoziomowej pamięci masowej stanowiła duże wyzwanie, co ograniczało liczbę potencjalnych wdrożeń. Automatyczne zarządzanie poziomami pamięci masowej z pomocą opartej na AI funkcji Easy Tier może przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów, pozwalając na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci masowych flash lub wielu warstw napędów dysków.

Dostępność danych na poziomie „sześciu dziewiątek”

Dostępność danych ma kluczowe znaczenie dla działalności: jakikolwiek przestój natychmiast przynosi konsekwencje, w tym spadek lojalności klientów i straty finansowe. Systemy SVC wyposażone w najnowsze oprogramowanie zapewniają dostępność danych na poziomie 99,9999%. Systemy całkowicie eliminują pojedyncze punkty awarii, zapewniają sprawdzone oprogramowanie klasy korporacyjnej do sterowania, a także możliwość jednoczesnego przeprowadzania aktualizacji i wykonywania funkcji we/wy. Oprócz tego oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights wykrywa błędy konfiguracyjne, by zapewniać jeszcze większą dostępność.

Wysoka dostępność w wielu ośrodkach

Funkcja IBM HyperSwap obsługuje pamięć masową i serwery w dwóch centrach przetwarzania danych. W takiej konfiguracji rozwiązanie zapewnia jednoczesny dostęp do danych serwerom w obu ośrodkach, umożliwiając automatyczne przełączanie w razie awarii. Konfiguracja ta — po integracji z oprogramowaniem zapewniającym mobilność danych serwera, takim jak VMware vMotion lub PowerVM Live Partition Mobility — pozwala na niezakłócające pracy aplikacji przenoszenie pamięci i maszyn wirtualnych między ośrodkami, które mogą być od siebie oddalone nawet o 300 km (186 mil).

Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie

Dowiedz się więcej o IBM Storage Insights

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ich rozwiązanie. Storage Insights monitoruje poprawność, pojemność i wydajność blokowej pamięci masowej zarządzanej przez system SVC oraz sieci Broadcom i Cisco z poziomu jednej konsoli. Wykorzystując analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.

Skalowalność i wydajność

SVC to zintegrowany, modularny i wysoce skalowalny system. Urządzenia SVC są zawsze wdrażane w zapewniających wysoką dostępność parach. Jeden system może obejmować maksymalnie cztery pary. Systemy SVC można modernizować bez przerw w ich działaniu — im więcej urządzeń, tym większa wydajność. Oferujemy dwa modele urządzeń przygotowane z myślą o różnych budżetach i oczekiwaniach względem wydajności. Dostępne opcje sieciowe obejmują protokoły fibre channel 32 Gb/s, ethernet 10 Gb/s i ethernet 25 Gb/s. Rozwiązanie SVC obsługuje protokoły iSCSI, fibre channel, FC-NVMe, iWARP i RoCE.

Uproszczone zarządzanie

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize oferuje łatwy w obsłudze interfejs graficzny do scentralizowanego zarządzania. Za pomocą pojedynczego interfejsu administratorzy mogą w spójny sposób realizować zadania w zakresie konfiguracji, zarządzania i obsługi serwisowej w wielu systemach pamięci masowej — nawet pochodzących od różnych dostawców — co znacznie ułatwia zarządzanie i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Rozwiązanie SVC obsługuje środowiska Container Storage Interface (CSI), Red Hat Ansible, Microsoft System Center Operations Manager i VMware vCenter.

Dopełnienie wirtualizacji serwerów

Wirtualizacja i konteneryzacja serwerów zwiększają tempo i opłacalność ich udostępniania. Podobne korzyści przynosi wirtualizacja pamięci masowych. Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize dostępne w ramach rozwiązania SVC jest dopełnieniem technologii wirtualizacji i konteneryzacji serwerów, takich jak IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Red Hat OpenShift, CRI-O i Kubernetes.