Najważniejsze cechy i możliwości IBM SAN Volume Controller

Większa funkcjonalność pamięci masowej

IBM SAN Volume Controller (SVC) wykorzystuje technologię IBM Spectrum Virtualize w celu odseparowania aplikacji od fizycznej infrastruktury pamięci masowej. Dzięki temu aplikacje funkcjonują bez zakłóceń, nawet jeśli w dotychczasowym modelu pamięci masowej zostaną wprowadzone zmiany. Ponadto zwiększa efektywność nowych i istniejących pamięci masowych. Rozwiązanie SVC oferuje wiele funkcji klasy korporacyjnej, które do tej pory wdrażano w ramach odrębnych systemów pamięci masowej. A to przekłada się na większą elastyczność i niższe koszty.

Innowacyjne rozwiązania w chmurze hybrydowej

Odwiedź stronę produktu

Organizacje starające się wykorzystać chmurę hybrydową stoją przed wyzwaniem: jak ją wdrożyć, by nie zastępować aktualnej pamięci masowej systemem pamięci masowej zdolnym do pracy w chmurze? Jak uprościć korzystanie z wielu chmur od różnych dostawców? Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC, oferowane w chmurach publicznych, umożliwia przenoszenie danych do chmury lub usuwanie skutków katastrof w chmurze. Wszystko za sprawą jednego hybrydowego rozwiązania wielochmurowego do obsługi dowolnych spośród przeszło 500 obsługiwanych systemów pamięci masowej, które skraca czas wdrażania konfiguracji, upraszcza je i zmniejsza potencjalne koszty.

Redukcja danych

Pule redukcji danych zmniejszają wykorzystanie pamięci masowej dzięki obsłudze zaawansowanych technologii, takich jak: oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), deduplikacja, kompresja oraz cofanie przydziału i ponowne użytkowanie niewykorzystanego miejsca. Dzięki kompresji sprzętowej pule redukcji danych mogą być użytkowane także w wypadku danych aktywnych, co znacząco poszerza spektrum zastosowań redukcji danych, pozwalając objąć nią więcej zasobów danych o różnym charakterze. Zdecydowanie zwiększa to pojemność użyteczną nowej lub istniejącej pamięci masowej, a przy tym nie odbija się na wydajności aplikacji

Wyjątkowa efektywność pamięci masowej

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC, łączy w sobie wiele różnych technologii IBM, w tym oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej, wirtualizację danych, kompresję, obsługę klastrów, replikacje, obsługę wielu protokołów i graficzny interfejs użytkownika (GUI) nowej generacji. Wykorzystuje także technologie innych firm, na przykład optymalizację sieci Bridgeworks WANrockIT. Wszystkie one przekładają się na niespotykanie wysoką wydajność pamięci masowej.

Większa dostępność aplikacji

Przenoszenie danych to jedna z najczęstszych przyczyn planowanych przestojów, mimo że duże przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przestój aplikacji. Wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize i oferowana przez nie funkcja wirtualizacji danych umożliwia przenoszenie zasobów danych z jednego systemu pamięci masowej do innego lub między macierzami, zapewniając przy tym nieprzerwany dostęp do danych. Funkcja ta przydaje się podczas wymiany starej pamięci masowej na nową, do równoważenia obciążeń lub przy przenoszeniu danych w infrastrukturze wielopoziomowej pamięci masowej z napędów dyskowych na nośniki flash.

Wielopoziomowa pamięć masowa

Zobacz infografikę (262 kB)

Strategia wdrażania wielopoziomowej pamięci masowej jest ważnym elementem kontroli nad kosztami przechowywania danych. Do tej pory jednak różnice w działaniu różnych typów pamięci masowej (nawet od tego samego dostawcy) i sposobach zarządzania nimi sprawiały, że implementacja wielopoziomowej pamięci masowej stanowiła duże wyzwanie, co ograniczało liczbę potencjalnych wdrożeń. Automatyczne zarządzanie poziomami pamięci masowej z pomocą opartej na AI funkcji Easy Tier® może przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów, pozwalając na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci masowych flash lub wielu warstw napędów dysków.

Dostępność danych na poziomie „sześciu dziewiątek”

Dostępność danych ma kluczowe znaczenie dla działalności: jakikolwiek przestój natychmiast przynosi konsekwencje, w tym spadek lojalności klientów i straty finansowe. Systemy SVC wyposażone w najnowsze oprogramowanie zapewniają dostępność danych na poziomie 99,9999%. Systemy całkowicie eliminują pojedyncze punkty awarii, zapewniają sprawdzone oprogramowanie klasy korporacyjnej do sterowania, a także możliwość jednoczesnego przeprowadzania aktualizacji i wykonywania funkcji we/wy. Oprócz tego oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights wykrywa błędy konfiguracyjne, by zapewniać jeszcze większą dostępność.

Wysoka dostępność w wielu ośrodkach

Funkcja IBM HyperSwap® obsługuje pamięć masową i serwery w dwóch centrach przetwarzania danych. W takiej konfiguracji rozwiązanie zapewnia jednoczesny dostęp do danych serwerom w obu ośrodkach, umożliwiając automatyczne przełączanie w razie awarii. Konfiguracja ta — po integracji z oprogramowaniem zapewniającym mobilność danych serwera, takim jak VMware vMotion lub PowerVM® Live Partition Mobility — pozwala na niezakłócające pracy aplikacji przenoszenie pamięci i maszyn wirtualnych między ośrodkami, które mogą być od siebie oddalone nawet o 300 km (186 mil).

Pamięć masowa — przejrzystość, informacje i kontrola

Odwiedź stronę produktu

IBM Storage Insights to bezpłatne, bazujące na chmurze rozwiązanie oferujące kompleksowy panel kontrolny, na którym użytkownik może zobaczyć całościowe ujęcie wszystkich jego blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu podejmuje lepsze decyzje oparte na informacjach o trendach związanych z wydajnością oraz wykorzystaniem pojemności. Mając dane o stanie pamięci masowej, użytkownik może skupić się na obszarach wymagających uwagi. A gdy potrzebne jest wsparcie IBM, Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów, konfigurując dane w trybie online, i udostępnia wszystkie otwarte zgłoszenia w jednym miejscu.

Skalowalność i wydajność

SVC to zintegrowany, modularny i wysoce skalowalny system. Urządzenia SVC są zawsze wdrażane w zapewniających wysoką dostępność parach. Jeden system może obejmować maksymalnie cztery pary. Systemy SVC można modernizować bez przerw w ich działaniu — im więcej urządzeń, tym większa wydajność. Oferujemy dwa modele urządzeń przygotowane z myślą o różnych budżetach i oczekiwaniach względem wydajności. Dostępne opcje sieciowe obejmują protokoły fibre channel 32 Gb/s, ethernet 10 Gb/s i ethernet 25 Gb/s. Rozwiązanie SVC obsługuje protokoły iSCSI, fibre channel, FC-NVMe, iWARP i RoCE.

Uproszczone zarządzanie

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize oferuje łatwy w obsłudze interfejs graficzny do scentralizowanego zarządzania. Za pomocą pojedynczego interfejsu administratorzy mogą w spójny sposób realizować zadania w zakresie konfiguracji, zarządzania i obsługi serwisowej w wielu systemach pamięci masowej — nawet pochodzących od różnych dostawców — co znacznie ułatwia zarządzanie i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Rozwiązanie SVC obsługuje środowiska Container Storage Interface (CSI), Red Hat Ansible, Microsoft System Center Operations Manager i VMware vCenter.

Dopełnienie wirtualizacji serwerów

Wirtualizacja i konteneryzacja serwerów zwiększają tempo i opłacalność ich udostępniania. Podobne korzyści przynosi wirtualizacja pamięci masowych. Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize dostępne w ramach rozwiązania SVC jest dopełnieniem technologii wirtualizacji i konteneryzacji serwerów, takich jak IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Red Hat OpenShift, CRI-O i Kubernetes.

Szczegóły techniczne

Dane techniczne

SVC łączy zasoby sprzętowe i programowe w jedno zintegrowane, modularne i wysoce skalowalne rozwiązanie.

  • Urządzenia SVC Data Engine są zawsze wdrażane w zapewniających wysoką dostępność parach. W jednym systemie klaster może obejmować maksymalnie cztery pary. Specyfikacje mogą ulec zmianie.
  • Urządzenie SVC Data Engine ma dwa 8-rdzeniowe procesory Intel E5-2667v4 z taktowaniem 3,2 GHz i pamięć operacyjną 64–256 GB.
  • Przewidziano jeden lub dwa akceleratory kompresji oparte na technologii Intel QuickAssist.

Wymagania programowe

Ten produkt nie ma wymagań programowych.

Wymagania sprzętowe

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć szczegółowe wymagania środowiskowe.