Krok 1: Wybierz zadania gotowe do robotyzacji

Lista zadań do robotyzacji widoczna na zrzucie ekranu z produktu IBM RPA

Zadania gotowe do automatyzacji to takie, których realizacja obejmuje proste, spójne i powtarzalne czynności niewymagające specjalistycznych umiejętności, tyle że podatne na błędy ludzkie i zwykle niechętnie wykonywane przez pracowników. Możesz zacząć od wyodrębnienia pewnych rutynowych zadań z bardziej złożonych procesów, a następnie zautomatyzować je, tak aby odciążać pracowników, a jednocześnie osiągać wyraźnie lepszą produktywność i wydajność lub wydawać mniej. Staraj się wybierać zadania, których automatyzacja przełoży się na wyższy komfort klientów i pracowników dzięki przyspieszeniu dotychczasowych procesów.

Krok 2: Pobierz bezpłatną wersję próbną

Pobierz bezpłatną, 30-dniową wersję próbną oprogramowania IBM RPA with Automation Anywhere i przekonaj się, czy sprawdzi się ono w Twoim przedsiębiorstwie. W tym celu kliknij znajdujący się powyżej i poniżej przycisk „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”. Otworzy się strona, na której musisz się zarejestrować lub zalogować przy użyciu swojego identyfikatora IBM. Następnie trafisz na stronę, z której można pobrać wersję próbną (pamiętaj, że oprogramowanie działa tylko w systemie Windows). Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania na komputerze znajdziesz bogatą dokumentację ułatwiającą postawienie pierwszych kroków.

Kiedy już znajdziesz się w środowisku IBM RPA, możesz korzystać z wbudowanych narzędzi do rejestrowania działań wykonywanych na ekranie. Pozwalają one szybko konfigurować boty poprzez wprowadzanie kombinacji klawiszy i kliknięć myszą, które bot ma odtwarzać. Możesz też tworzyć boty bezpośrednio, za pomocą edytora zadań twórcy botów. Natomiast w panelu kontrolnym możesz tworzyć harmonogramy działania botów, zarządzać wersjami botów, administrować użytkownikami i rolami, a także utrzymywać zapis kontrolny działań użytkowników i botów.

→ Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Lista czynności wybranych do robotyzacji widoczna na zrzucie ekranu z produktu IBM RPA

Krok 3: Eksperymentuj z programami pilotażowymi

Lista pomyślnie zautomatyzowanych zadań wybranych do robotyzacji widoczna na zrzucie ekranu z panelu kontrolnego produktu IBM RPA

Oprogramowanie IBM RPA with Automation Anywhere umożliwia przygotowywanie programów pilotażowych przewidujących „autonomiczną robotyzację procesów”. Polegają one na automatyzacji jednego lub kilku zadań w czasie rzędu dni lub tygodni. Wersja próbna pozwala na tworzenie i dopracowywanie botów, a następnie wdrażanie ich do środowiska produkcyjnego przez wystarczająco długi czas, aby umożliwić spokojną ocenę wyników i analizę wpływu robotyzacji na przepływy i pracowników. Ponadto pomaga zdobyć przydatne umiejętności i dane, które mogą posłużyć do przygotowania potencjalnego uzasadnienia biznesowego dla bardziej zaawansowanej robotyzacji procesów.

Next Steps

Porozmawiaj z ekspertem o potrzebach swojego przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej o bezpłatnej wersji próbnej

Poznaj więcej produktów dostępnych w ramach platformy IBM Automation

IBM Business Automation Workflow

Automatyzuj cyfrowe przepływy pracy — od najprostszych po najbardziej złożone — w środowisku lokalnym lub w chmurze.

IBM Operational Decision Manager

Rozwiązanie, które ułatwia wykrywanie, przechwytywanie, analizowanie, automatyzowanie i nadzorowanie decyzji biznesowych opartych na regułach w środowisku lokalnym lub chmurowym.

IBM Blueworks Live

Umożliwiaj odrębnym zespołom łatwą współpracę przy dokumentowaniu, analizowaniu i doskonaleniu działań towarzyszących tworzeniu map procesów biznesowych.