Zobacz, jak rozwiązania RPA wpisują się w Twoją strategię automatyzacji

Zobacz, jak rozwiązania RPA wpisują się w Twoją strategię automatyzacji Pobierz przewodnik dla nabywców rozwiązań RPA (PDF, 124 kB)

Eleganckie, zsynchronizowane środowisko do automatyzacji procesów

IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere opiera się na tradycyjnej architekturze gwiaździstej. Oferuje elastyczną, w pełni bezpieczną i scentralizowaną konsolę składającą się z trzech komponentów — kreatory botów, panele kontrolne i klienty do uruchamiania botów.

 

Schemat przedstawiający współdziałanie kreatorów, paneli kontrolnych i klientów do uruchamiania botów

Dynamiczna moc kreatorów botów

Ikona przedstawiająca ułożone w stos zazębiające się kwadraty

Tworzyć i edytować boty mogą tylko kreatory. W związku z tym, że budują i testują one mechanizmy automatyzacji, oferują zaawansowane funkcje do rejestrowania i edytowania. Możesz na przykład korzystać z wbudowanych narzędzi do rejestrowania działań wykonywanych na ekranie. Pozwalają one szybko konfigurować boty poprzez wprowadzanie kombinacji klawiszy i kliknięć myszą, które bot ma odtwarzać. Boty możesz też tworzyć ręcznie za pomocą edytora zadań, który udostępnia setki komend ułatwiających użytkownikom bez przygotowania technicznego automatyzowanie zadań, a specjalistom — budowanie bardziej złożonych i ściślej zintegrowanych zadań.

Możliwości kreatora botów

 • Rejestrowanie zadań na potrzeby automatyzacji
 • Ręczne tworzenie zadań
 • Doskonalenie i usprawnianie działań
 • Debugowanie zadań
 • Skalowanie zadań przy użyciu metabotów
 • Automatyzacja w trybie offline
 • Przeglądanie statusu zadań i przepływów pracy
 • Monitorowanie zwrotu z inwestycji (ROI)

Poznaj środowisko kreatora botów

Scentralizowane zarządzanie w panelu kontrolnym

Panel kontrolny stanowi centralny element środowiska IBM RPA with Automation Anywhere. To tam autoryzujesz i nadzorujesz kreatory i klienty do uruchamiania botów, a także nimi zarządzasz. Możesz wdrażać boty tworzyć harmonogramy ich działania, monitorować i kontrolować boty, oraz administrować nimi, w czasie rzeczywistym, tak by działały w sposób bardziej niezawodny, skalowalny i bezpieczny. Steruj mechanizmami kontroli dostępu, tak aby użytkownicy mogli przekazywać klientom do uruchamiania botów setki zadań za pomocą jednego kliknięcia. Intuicyjny w obsłudze interfejs wizualny zapewnia znakomity komfort pracy na różnych urządzeniach. Wyposażony jest we wbudowane panele analizy predykcyjnej — umożliwiające wgląd w boty przynoszące największy zwrot z inwestycji (ROI) i boty zagrożone awarią — oraz obszar powiadomień pozwalający ustawiać alerty wymagające podjęcia działań.

Ikona przedstawiająca monitor komputerowy

Możliwości panelu kontrolnego

 • Widok bieżących zadań
 • Tworzenie harmonogramów działania botów
 • Zarządzanie wersjami botów
 • Administrowanie użytkownikami i rolami
 • Sprawdzanie aktywnych użytkowników
 • Kontrolowanie działań użytkowników i botów
 • Monitorowanie analiz botów
 • Ustawianie alertów wymagających potencjalnych działań

Poznaj środowisko panelu kontrolnego

Wyższa niezawodność klientów do uruchamiania botów

Ikona przedstawiająca ekran smartfona z krzywą

Klienty do uruchamiania botów to oprogramowanie, które obsługuje boty. To środowiska wykonawcze działające na komputerach desktop, w centrach przetwarzania danych czy w infrastrukturach chmurowych. Po utworzeniu bota w kreatorze klienty do uruchamiania botów pozwalają ich używać na dużą skalę. Standardowo boty funkcjonują w nienadzorowany sposób w oparciu o harmonogramy lub wyzwalacze. Po utworzeniu i przesłaniu bota przez kreatora użytkownik panelu kontrolnego może ustawić harmonogram i uruchomić bota w środowisku autoryzowanego klienta. Nadzorowane boty można też uruchamiać na lokalnych komputerach desktop. W takim wypadku nadzorowany klient wyzwala uruchamiający bota skrypt w oparciu o polecenie użytkownika, a nie harmonogram utworzony w panelu kontrolnym.

Możliwości klienta do uruchamiania botów

 • Uruchamianie nowych botów
 • Wykorzystywanie botów na dużą skalę
 • Uruchamianie botów z poziomu paneli kontrolnych
 • Uruchamianie botów lokalnie
 • Śledzenie zdarzeń
 • Przygotowywanie i przeglądanie raportów

Poznaj środowisko klienta do uruchamiania botów

Poznaj inne możliwości, jakie oferuje oprogramowanie IBM RPA with Automation Anywhere

Zarządzanie cyklem życia automatyzacji

Na potrzeby zarządzania cyklem życia automatyzacji otrzymujesz korporacyjną metodologię nadzoru, która usprawnia proces tworzenia mechanizmów automatyzacji. Dzięki niej boty będą stopniowo przechodziły kolejne etapy cyklu życia określone przez Twoją organizację — na przykład fazę tworzenia, testowania, zatwierdzania i produkcyjną. Ponadto metodologia pomaga w utrzymywaniu zgodności, m.in. z certyfikatem Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 5 czy ustawą Sarbanes-Oxley Act (SOX).

Zarządzanie obciążeniem

IBM RPA with Automation Anywhere pozwala na zarządzanie obciążeniami, tak by umożliwiać automatyzację na skalę przemysłową. To coś więcej niż system zarządzania kolejkami — dotychczasowy sposób zarządzania obciążeniami całkowicie przeprojektowano pod kątem korporacyjnych umów SLA. Twoje przedsiębiorstwo może teraz ręcznie nadawać priorytety najważniejszym zadaniom i procesom. W ramach zarządzania obciążeniami rozwiązanie oferuje również wbudowane kalkulatory SLA.

Automatyzacja środowiska Citrix dzięki AISense

Citrix i podobne mu środowiska zabezpieczeń to systemy oparte na obrazach, które nie poddają się łatwo automatyzacji. Środowisko Citrix pozwala botu wykonywać tylko kliknięcia myszą i kombinacje klawiszy, przez co możliwości automatyzacji są ograniczone. Rozwiązanie AISense for Citrix skanuje obraz aplikacji, rozpoznaje elementy interfejsu użytkownika (UI) i automatycznie tworzy obiekty UI, które następnie oparte na sztucznej inteligencji (AI) mechanizmy dynamicznie łączą.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo oprogramowania IBM RPA with Automation Anywhere zwiększa panel kontrolny, który dzieli użytkowników na osoby tworzące boty i uruchamiające boty. Oznacza to, że każdego bota muszą tworzyć i uruchamiać programiści i użytkownicy biznesowi. Rozwiązanie oferuje również oparte na rolach mechanizmy kontroli dostępu, które wymagają przypisywania użytkownikom konkretnych ról, co zapobiega nieuprawnionemu dostępowi. Dane uwierzytelniające można utworzyć w panelu kontrolnym. Są one bezpiecznie przechowywane są w „schowkach” przypisanych działom, do których należą użytkownicy, w ramach scentralizowanej bazy danych uwierzytelniających.

Automation Anywhere Bot Store

Automation Anywhere Bot Store to miejsce, w którym można znaleźć boty RPA działające na platformie Automation Anywhere Enterprise. Gotowe do wdrożenia metaboty usprawniają automatyzację i realizację inicjatyw w zakresie robotyzacji procesów. Wszystkie boty zawierają mechanizmy implementacji pozyskane ze zróżnicowanych ekosystemów korporacyjnych, uporządkowane według kategorii takich jak typ procesu czy branża.

Przeczytaj streszczenie informacji o rozwiązaniu IBM RPA

Przeczytaj streszczenie informacji o rozwiązaniu IBM RPA Pobierz podsumowanie (PDF, 381 kB)

Robotyzacja autonomiczna a robotyzacja zaawansowana

Co się stanie, gdy oprogramowanie IBM RPA with Automation Anywhere zintegrujesz z dodatkowymi możliwościami? Rozwiązanie do robotyzacji autonomicznej zamieni się w zaawansowany produkt do robotyzacji procesów. Tylko jak zdecydować, który poziom automatyzacji jest optymalny dla Twojej organizacji?

Robotyzacja autonomiczna to prosty sposób na wdrożenie automatyzacji. Idealnie nadaje się do przyspieszenia prostych zadań, które można dokładnie udokumentować i które składają się ze ściśle określonej sekwencji działań.

Robotyzacja zaawansowana sprawdza się w przypadku koordynowania złożonych procesów powiązanych pewnymi zależnościami. Wykorzystuje się ją na potrzeby bardziej skomplikowanych, warunkowych działań, które mogą przynosić różne skutki lub wymagać podejmowania decyzji.

Zobacz, jakie możliwości daje zaawansowana robotyzacja procesów

Ilustracja przedstawiająca, jak możliwości bota odpowiadają zdolnościom posiadanym przez człowieka dzięki oczom i rękom

Boty i przechwytywanie danych

Spraw, by Twoje boty rozumiały więcej nieustrukturyzowanych dokumentów i realizowały scenariusze uwzględniające wiele różnych danych.

Ilustracja przedstawiająca, jak możliwości bota odpowiadają zdolnościom posiadanym przez człowieka dzięki ośrodkowemu układowi nerwowemu i rękom

Boty i przepływy pracy

Boty mogą koordynować sposób współpracy z ludźmi, tak aby realizować procesy przepływów pracy od początku do końca.

Ilustracja przedstawiająca, jak możliwości bota odpowiadają zdolnościom posiadanym przez człowieka dzięki lewej półkuli mózgowej i rękom

Boty i podejmowanie decyzji

Zwiększaj elastyczność działania botów, umożliwiając im wykorzystywanie umiejętności ekspertów w zakresie podejmowania decyzji.

Szczegółowe informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych znajdziesz w dokumencie PDF

Szczegółowe informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych znajdziesz w dokumencie PDF Odwiedź tę stronę i pobierz dokument

Next Steps

Zobacz ceny różnych edycji IBM RPA

Dowiedz się więcej o bezpłatnej wersji próbnej

Poznaj więcej produktów dostępnych w ramach platformy IBM Automation

IBM Business Automation Workflow

Automatyzuj cyfrowe przepływy pracy — od najprostszych po najbardziej złożone — w środowisku lokalnym lub w chmurze.

IBM Operational Decision Manager

Rozwiązanie, które ułatwia wykrywanie, przechwytywanie, analizowanie, automatyzowanie i nadzorowanie decyzji biznesowych opartych na regułach w środowisku lokalnym lub chmurowym.

IBM Blueworks Live

Umożliwiaj odrębnym zespołom łatwą współpracę przy dokumentowaniu, analizowaniu i doskonaleniu działań towarzyszących tworzeniu map procesów biznesowych.