Na czym polega robotyzacja procesów (RPA)?

Robotyzacja procesów (Robotic Process Automation — RPA) opiera się na narzędziu programistycznym, które pomaga w automatyzacji wysoce powtarzalnych zadań wykonywanych przez wielu pracowników, często kosztem kreatywnych rozwiązań problemów czy poziomu obsługi klienta.

Produkt IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere — składnik rozwiązania IBM Automation Platform for Digital Business— zwiększa korzyści płynące z samodzielnych narzędzi RPA. IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere wykorzystuje tę platformę do udoskonalenia automatyzacji zadań o dodatkowe mechanizmy automatyzacji, tak aby umożliwiać botom RPA koordynowanie przepływów, integrację z regułami i decyzjami biznesowymi, zarządzanie treścią oraz przechwytywanie danych.

Produkt IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere odpowiada na bieżące potrzeby w zakresie automatyzacji zadań, a jednocześnie pozwala wykorzystywać dodatkowe funkcje automatyzacji, dzięki którym boty pomagają osiągać cele biznesowe w sposób bardziej inteligentny, elastyczny i skuteczny.

Opinie klientów

Jakie korzyści oferuje ten produkt?

Większa produktywność

Stale dostępne boty pozwalają osiągać lepsze wyniki.

Niższe koszty operacyjne

Pozwól swoim pracownikom wykonywać naprawdę wartościowe zadania.

Mniej błędów podczas pracy

Eliminuj błędy ludzkie towarzyszące ręcznemu wprowadzaniu danych.

Skalowanie na żądanie

Błyskawicznie zmniejszaj lub zwiększaj liczbę botów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Krótsze cykle prac programistycznych

Twórz, testuj i wdrażaj nowe mechanizmy automatyzacji w czasie rzędu dni lub tygodni.

Mniejsza zależność od działu IT

Zapewnij pracownikom nowe możliwości, tak aby dział IT skupił się na innych projektach.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

IBM RPA with Automation Anywhere Express


W pełni funkcjonalne rozwiązanie RPA dostępne w bardziej przystępnej cenie. Przeznaczone do robotyzacji procesów na mniejszą skalę i współpracy z produktem IBM Business Automation Workflow Express, która pozwala koordynować wiele botów i obsługiwać wyjątki.

IBM RPA with Automation Anywhere Enterprise


Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie do automatyzacji procesów, które łączy mechanizmy RPA z produktem IBM Digital Business Automation Express, tak aby usprawniać zarządzanie przepływami pracy, podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i przechwytywanie danych.

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się, jak automatyzować wszystkie rodzaje prac.

Dowiedz się, jak automatyzować wszystkie rodzaje prac. Odwiedź Centrum wiedzy o automatyzacji