Jak działa IBM Security Risk Based Authentication

Pomaga odróżnić podejrzanych od prawdziwych oszustów

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect chroni kanały cyfrowe przed przejęciami kont i oszukańczymi transakcjami, a także może wykrywać urządzenia użytkowników końcowych zainfekowane niebezpiecznym, szkodliwym oprogramowaniem. Oferuje behawioralne funkcje biometryczne wykorzystujące opatentowane metody analityczne i uczenie maszynowe do kognitywnego wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym.

Uwierzytelnianie i egzekwowanie wewnętrznych procedur

Integracja z programem IBM Security Verify Access umożliwia organizacjom realizowanie uwierzytelniania, egzekwowanie procedur wewnętrznych i zarządzanie strategiami bezpieczeństwa. Umożliwia on tworzenie i egzekwowanie strategii dostępu uwzględniających zagrożenia i różne kanały — na podstawie rzeczywistych zagrożeń występujących w organizacji.

Globalne dane o zagrożeniach

Wyspecjalizowany w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem zespół IBM Security Trusteer nieustannie analizuje dane, by wykrywać nowe zagrożenia. W miarę, jak zespół wykrywa te nowe zagrożenia, zabezpieczenia przed nimi są dodawane i wdrażane automatycznie, tak by klienci jak najszybciej zostali objęci ochroną.

Działa w oparciu o platformę zbierania i analizy danych dot. cyberbezpieczeństwa

Rozwiązanie IBM Security Risk Based Authentication Solution korzysta z czołowej platformy zbierania i analizy danych istotnych dla cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw finansowych. Pomaga w ten sposób w powstrzymywaniu oszustw dokonywanych z użyciem szkodliwego oprogramowania i poprzez wyłudzanie informacji, zapobiega przejmowaniu kont i kontroluje oraz łagodzi zagrożenia w kanałach cyfrowych.

Zobacz także

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect pomaga skutecznie wykrywać oszustwa cyfrowe.

IBM Security Verify Access

IBM Security Verify Access pomaga uprościć dostęp dla użytkownika, jednocześnie w bezpieczny sposób integrując technologie sieciowe, mobilne, chmurowe oraz internetu rzeczy. Program ten można wdrożyć w środowisku lokalnym, w dedykowanym urządzeniu wirtualnym lub sprzętowym albo w kontenerze Docker. Verify Access pomaga utrzymać równowagę między komfortem użytkowania a bezpieczeństwem, wykorzystując mechanizmy dostępu oparte na czynnikach ryzyka, pojedyncze logowanie, zintegrowane narzędzia do zarządzania dostępem, federację tożsamości i mobilne uwierzytelnianie wieloskładnikowe.