Ochrona przed oszustwami zintegrowana z zarządzaniem dostępem użytkowników

IBM Security Risk Based Authentication Solution pomaga uzyskać równowagę między komfortem użytkowania i bezpieczeństwem, integrując w jednym rozwiązaniu produkty IBM Trusteer Pinpoint Detect i IBM Security Verify Access. Pomaga w sposób transparentny oceniać czynniki wysokiego ryzyka i zapewnić ochronę przed oszukańczymi transakcjami bez konieczności modyfikowania istniejących aplikacji zaplecza. Oferowane rozwiązanie analizuje informacje o sesji i koreluje zachowania użytkowników z atrybutami urządzeń — w czasie rzeczywistym generując poparte danymi rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ocena poziomu ryzyka w czasie rzeczywistym

Umożliwia włączenie pozyskiwanych w czasie rzeczywistym informacji do procesów realizowanych przez program IBM Security Verify Access.

Komfortowe środowisko interakcji

Bezproblemowo uwierzytelnia rzeczywistych, zaufanych użytkowników, a przez to pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi klientów.

Reguły właściwe dla konkretnej organizacji

Umożliwia tworzenie niestandardowych strategii i reguł właściwych dla konkretnej organizacji, a przez to przyspiesza budowę i wdrażanie środków zaradczych.

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Security Risk Based Authentication

  • Pomaga odróżnić podejrzanych od prawdziwych oszustów
  • Uwierzytelnianie i egzekwowanie wewnętrznych procedur
  • Globalne dane o zagrożeniach
  • Działa w oparciu o platformę zbierania i analizy danych dot. cyberbezpieczeństwa