Cechy i funkcje rozwiązania Rhapsody Model Manager

Centralne repozytorium projektów

IBM Engineering Systems Design Rhapsody Model Manager pozwala przechowywać projekty w centralnym repozytorium dostępnym dla użytkowników. Umożliwia też wykorzystywanie aktualnych treści z powiązanymi danymi dotyczącymi cyklu życia — bez konieczności odświeżania danych. Wyszukuj, wyświetlaj i analizuj projekty na serwerze IBM Engineering Systems Design Rhapsody lub kliencie WWW, tak aby przeprowadzać analizę wpływu i odkrywać powiązane elementy projektu za pośrednictwem połączeń Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC).

Współpraca interesariuszy

Zespoły z całego świata mogą przeglądać projekty, weryfikować je i przeprowadzać analizę wpływu w przeglądarce WWW. IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Model Manager pozwala członkom zespołu określać, jak zadania odnoszą się do projektów dzięki dającym się śledzić połączeniom z elementami pracy, wymaganiami i przypadkami testowymi.

Weryfikacje projektu

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Model Manager działa z elementami pracy dostępnymi w komponencie Engineering Workflow Manager na potrzeby administrowania weryfikacjami. Możesz samodzielnie wskazać projekt i zespół interesariuszy, który ma go ocenić. Ponadto możesz powiązać zasługujące na komentarz elementy pracy (podlegające konfigurowalnym cyklom recenzowania i zatwierdzania) z elementami i schematami modeli. Zwiększaj wydajność pracy zespołów, dbając o to, by rozszerzony zespół miał bezpośredni wkład w aktualizacje i poprawki.

Multidyscyplinarne generowanie dokumentacji i raportów

Generuj dokumenty przy użyciu szablonów, uzyskuj dostęp do informacji o projekcie za pomocą otwartych interfejsów do generowania dokumentów i twórz niestandardowe szablony — wszystko to dzięki rozwiązaniu IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing. Korzystaj z połączeń OSLC, aby lepiej zrozumieć wpływ zmian w projekcie na wymagania.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Rozwiązanie Model Manager jest dostępne po kliknięciu na poniższy odsyłacz.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Rozwiązanie Model Manager jest dostępne po kliknięciu na poniższy odsyłacz.

Zasoby eksperckie, które pomogą Ci odnieść sukces