Mechanik lotniczy pracujący przy samolocie

Czym jest Rhapsody Model Manager?

Rhapsody Model Manager to zaawansowane rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które umożliwia zarządzanie konfiguracjami i utrzymywanie modeli Rhapsody w sieci. Oferuje wielodostępne środowisko pracy grupowej dla całego zespołu ds. systemów i/lub tworzenia oprogramowania. Rhapsody Model Manager pozwala zarządzać modelami i kodem na tym samym serwerze zarządzania konfiguracjami. Umożliwia też tworzenie połączeń między artefaktami modeli a:

  • wymaganiami w komponentach Requirement Management Next Generation lub DOORS,
  • elementami pracy w komponencie Engineering Workflow Manager,
  • testami w komponencie Test Management.

Szczegóły

Centralne repozytorium projektów

Możesz przechowywać i wykorzystywać projekty znajdujące się w jednej, scentralizowanej lokalizacji, a także używać najnowszych treści z powiązanymi danymi dotyczącymi cyklu życia. Wyszukuj, wyświetlaj i analizuj projekty na serwerze lub kliencie WWW, tak aby przeprowadzać analizę wpływu i korzystać z wielu innych funkcji.

Współpraca interesariuszy

Wszystkie zespoły mają dostęp do projektów, mogą je przeglądać i przeprowadzać analizę wpływu w przeglądarce WWW. Członkowie zespołu widzą, jak zadania odnoszą się do projektów dzięki dającym się śledzić połączeniom z elementami pracy, wymaganiami i przypadkami testowymi.

Weryfikacje projektu

Korzystając z elementów pracy dostępnych w komponencie Engineering Workflow Manager, możesz zorganizować weryfikacje — wskazać projekt i zespół, który ma go ocenić. Łącz zasługujące na komentarz weryfikacje elementów pracy z elementami i schematami modeli.

Multidyscyplinarne generowanie dokumentacji i raportów

Generuj dokumenty przy użyciu szablonów, uzyskuj dostęp do danych dotyczących projektów za pośrednictwem otwartych interfejsów i twórz własne szablony. Korzystaj z połączeń Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC), aby lepiej zrozumieć skutki zmian wprowadzanych w projektach.

Korzyści

Zarządzanie zachowaniem zgodności

Możliwość tworzenia dwukierunkowych połączeń między wszystkimi artefaktami, takimi jak wymagania, modele i testy, pozwala użytkownikom wykazywać zgodność z normami, takimi jak DO-178B/C czy Automotive SPICE.

Jeden serwer do zarządzania modelami i kodem

Zespoły programistyczne mogą upraszczać zadania związane z tworzeniem artefaktów — ich konfigurowanie, administrowanie i zarządzanie wersjami.

Szybszy rozwój dzięki współpracy

Ten sam model może wykorzystywać i opracowywać wielu użytkowników — tak jak zakładają to zwinne metodyki zarządzania konfiguracjami.

Przeglądanie modeli w sieci WWW

Modele Rhapsody można publikować w sieci, co pozwala przeglądać je weryfikatorom lub użytkownikom niekorzystającym z rozwiązania Rhapsody bez konieczności jego instalacji.

Łączenie w sieci

Użytkownicy niekorzystający z rozwiązania Rhapsody mogą tworzyć dwukierunkowe połączenia między wymaganiami, elementami pracy i testami bez konieczności posiadania produktu Rhapsody.

Konfigurowalne funkcje raportowania

Klienci mogą dostosowywać raporty do swoich potrzeb — także te łączące informacje o modelach z powiązanymi artefaktami z innych produktów ELM. Mogą też uzyskiwać dane statystyczne dotyczące pokrycia.

Cechy

  • Pomaga zarządzać projektami, które muszą spełniać wymogi formalno-prawne
  • Ujednolica zarządzanie konfiguracjami modeli i kodu
  • Umożliwia przeglądanie modeli w sieci WWW
  • Tworzy dwukierunkowe połączenia między elementami modelu i artefaktami z innych narzędzi ELM — w sieci WWW lub w rozwiązaniu w Rhapsody
  • Oferuje wielodostępne środowisko pracy grupowej do tworzenia modeli i kodu
  • Udostępnia konfigurowalne raporty, które obejmują nie tylko modele, ale również artefakty z innych aplikacji ELM

Zasoby eksperckie, które pomogą Ci odnieść sukces