Jak działa Rhapsody — Designer for Systems Engineers

Symulacja i wykonanie modelu w celu sprawdzenia poprawności działania systemu

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers pomaga wyeliminować błędy w modelach dzięki funkcjom animacji, które umożliwiają debugowanie już na etapie projektowania. Debuguj projekty, korzystając z zaawansowanych możliwości obrazowania zapewnianych przez animację. Wyróżniaj aktywne stany na diagramach stanów — w oparciu o wybrane zdarzenia, wywołane operacje i przeglądane elementy modelu. Z łatwością analizuj badania handlowe i optymalizuj architekturę dzięki parametrycznym solverom z ograniczeniami dla parametrycznych diagramów SysML.

Analiza wymagań i możliwość ich śledzenia pozwalają uprościć projektowanie

Dzięki modelowaniu SysML i UML możesz wizualizować złożone wymagania i utrzymać spójność projektu. Oprogramowanie umożliwia przechowywanie wymagań w ramach elementów projektowych i scenariuszy — dzięki temu model zawiera wszelkie niezbędne informacje dokumentujące pochodzenie wymagań. Pozwala na pełne śledzenie związanych z danym projektem wymagań — możesz dzięki temu sprawdzać, jak wprowadzane do nich zmiany wpływają na opracowywany model. Rozwiązanie obejmuje też statyczną analizę modelu, która pomaga zwiększyć spójność i kompletność modelu.

Praca zespołowa oparta na udostępnianiu projektów i ich wspólnej weryfikacji

Rhapsody — Designer for Systems Engineers umożliwia udostępnianie projektów członkom zespołu i wspólną weryfikację, ułatwiając tym samym zachowywanie spójności projektów realizowanych w różnych środowiskach. Integruje funkcje projektowania i programowania w jednym, spójnym środowisku i oferuje zaawansowaną przeglądarkę modeli, która umożliwia ich szybkie sortowanie, organizowanie i edytowanie. Oprogramowanie udostępnia również graficzne porównania modeli oraz scalanie ich elementów, by ułatwić zespołom pracę w trybie równoległym.

Opracowywanie wizualne w celu graficznego przedstawiania projektów

Korzystając z tego oprogramowania, możesz wizualizować złożone wymagania przy użyciu modelowania UML, SysML AUTOSAR, MARTE lub DDS. IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Designer for Systems Engineers wykorzystuje DSL do tworzenia unikatowych diagramów i ich elementów. Zwiększa również spójność projektów dzięki analizie kontrolnej modelu statycznego.

Integracja z innymi produktami IBM ELM

Rhapsody — Designer for Systems Engineers pomaga w integracji z innymi produktami IBM ELM: rodziną produktów Requirements Management DOORS® i Workflow Management & Rhapsody — Architect for System Engineers. Umożliwia tworzenie artefaktów dla architektur zabezpieczających DoDAF, MODAF i UPDM. Twórz panele graficzne do wizualnego testowania projektów z dodatkiem Rhapsody — Tools and Utilities.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Designer for Systems Engineers można znaleźć tutaj:

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Designer for Systems Engineers można znaleźć tutaj:

Wypróbuj przed zakupem