Dowiedz się, jak działa rozwiązanie Requirements Management DOORS Family

Scentralizowane zarządzanie wymaganiami

Produkt DOORS Family pozwala na centralne zarządzanie dokumentacją wymagań w celu ułatwienia współpracy. Umożliwia edycję, konfigurowanie, analizę i raportowanie za pośrednictwem klienta instalowanego na komputerze lokalnym. Ponadto obsługuje format Requirements Interchange Format, który pozwala na uwzględnienie dokumentów, fragmentów lub atrybutów wymagań pochodzących od zewnętrznych dostawców i partnerów, z możliwością powiązania ich z wymaganiami w centralnym repozytorium. Rejestruje też i wyświetla tekst, grafiki, tabele i inne elementy.

Historia kojarząca wymagania z elementami projektu

Rozwiązanie to umożliwia skorzystanie z metody „przeciągnij i upuść”, która łączy wymaganie z opracowywanym elementem, scenariuszem testowania lub innym wymogiem. Wybieraj wymagania z dostępnej listy i wpisuj ich numery jako atrybuty. Produkt DOORS Family utworzy powiązanie za Ciebie. Prezentuje w pojedynczym widoku kompletne raporty o pochodzeniu wymagań, które ułatwiają określanie priorytetów prac programistycznych i prognozowanie terminu realizacji. Dodatkowo obsługuje połączenia zewnętrzne, które umożliwiają bezpośrednie powiązanie wymagań z informacjami pochodzącymi ze źródeł innych niż baza danych DOORS Family.

Skalowalność zarządzania wymaganiami w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby

IBM DOORS Family umożliwia pracę w hierarchicznej strukturze wielu poziomów folderów i projektów (przypomina w tym wyszukiwarkę), przez co odnajdywanie potrzebnych informacji jest łatwe, niezależnie od wielkości bazy danych. Zawiera konfigurowalne widoki i umożliwia jednoczesną pracę kilku osób nad jednym dokumentem. Rozwiązanie można skalować zgodnie z wymaganiami projektów — z powodzeniem korzystają z niego zarówno zespoły małe, jak i duże, realizujące projekty o skali światowej.

Pakiet narzędzi do śledzenia testów oraz dodatek

Produkt IBM Engineering Requirements Management DOORS Family zawiera pakiet narzędzi do śledzenia testów, który umożliwia tworzenie powiązań między wymaganiami i scenariuszami testowania. Daje możliwość definiowania scenariuszy testowania i danych oraz porównywania wyników testów. Zapewnia objęcie wszystkich wymagań scenariuszami testowania. Dodatek Web Access wzbogaca możliwości DOORS Family o dodatkowe funkcje. Umożliwiają one użytkownikom korzystającym z przeglądarki WWW tworzenie, przeglądanie, edytowanie i omawianie wymagań przechowywanych w bazie danych DOORS Family.

Integracje wspomagające zarządzanie zmianami wymagań

Rozwiązanie pomaga w zarządzaniu zmianami dotyczącymi wymagań w ramach prostego predefiniowanego systemu proponowania zmian lub bardziej rozbudowanego, konfigurowalnego przepływu pracy opartego na rozwiązaniach IBM do zarządzania zmianami, w tym IBM Engineering Test Management i IBM Engineering Systems Design Rhapsody. Współpracuje także z rozwiązaniem HP QualityCenter, zapewniając widoczność wymagań przy tworzeniu scenariuszy testowania, oraz z serwerem Microsoft Team Foundation Server (TFS) wspomagającym tworzenie powiązań i dokumentowanie pochodzenia.

Wykorzystaj rozwiązanie IBM DOORS Family, by udoskonalić prace nad projektami

Przeczytaj dokumentację

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next to skalowalne rozwiązanie do optymalizacji komunikacji, współpracy i weryfikacji wymagań w organizacji i łańcuchu dostaw. Usprawnia zarządzanie kosztami i zakresem projektu. Wykorzystuje platformę zarządzania IBM Jazz™, która ułatwia identyfikowanie, śledzenie i analizowanie zmian dotyczących wymagań oraz zarządzanie nimi przy zachowaniu zgodności z przepisami i standardami. Rozwiązanie jest dostępne lokalnie oraz w chmurze.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania programowe IBM Engineering Requirements Management DOORS można znaleźć tutaj:

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe IBM Engineering Requirements Management DOORS Family można znaleźć tutaj: