Usprawnij zarządzanie wymaganiami dzięki skalowalnemu rozwiązaniu

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next to skalowalne rozwiązanie, które optymalizuje komunikację, pracę zespołową i współpracę z interesariuszami, by maksymalnie zwiększyć wydajność i podnieść jakość. Umożliwia gromadzenie, śledzenie i analizowanie zmian oraz zarządzanie nimi, pozwalając jednocześnie na utrzymanie zgodności z obowiązującymi regulacjami i standardami. DOORS Next pomoże usprawnić zarządzanie kosztami i zakresem projektu w całej organizacji i łańcuchu dostaw. Z oprogramowania można korzystać lokalnie lub w chmurze, w zależności od potrzeb.

Korzyści z użytkowania produktu IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

Lepsza jakość produktów

Rejestruj, śledź i analizuj wymagania dotyczące złożonych produktów i systemów. Przejmij kontrolę nad kosztami projektu z pomocą wbudowanych funkcji zarządzania zmianami i konfiguracją.

Zarządzanie zachowaniem zgodności

Zarządzaj pochodzeniem w całym cyklu rozwoju produktu — od wymogów po testowanie — w tym artefaktami inżynieryjnymi i oprogramowaniem.

Redukcja kosztów

Zmniejsz ryzyko i zwiększ wydajność, aby pomóc zespołom obniżyć koszty programowania i przyspieszyć czas wprowadzania produktów na rynek — a wszystko to z zachowaniem wysokiej jakości.

Lepsze rozwiązania inżynieryjne

Szybciej twórz lepsze wymagania, korzystając z dodatku Requirements Quality Assistant do rozwiązania Watson AI, który umożliwia ocenę jakości wymagań i dostarcza rekomendacji opartych na wytycznych INCOSE.

Szybsze zyski dzięki modelowi SaaS

Wykorzystaj chmurę, aby szybciej rozpocząć pracę. Zamiast na konserwacji Twój zespół może skupić się na celach biznesowych i innowacjach technologicznych.

Wsparcie dla tworzenia wymagań we wszystkich dziedzinach

Wspieraj inżynierię oprogramowania i systemów, odpowiednio zarządzając wymaganiami we wszystkich dziedzinach, w tym inżynierii systemów, agile, lean, SAFe®, inżynierii ciągłej oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Cechy produktu Requirements Management DOORS Next

  • Odpowiednie narzędzie do skutecznego zarządzania wymaganiami
  • Przejrzystość, ograniczenie liczby poprawek, ułatwienie ponownego użycia zasobów
  • Większa elastyczność projektu dzięki współbieżnej edycji
  • Szybsze rozpoczęcie pracy w chmurze
  • Większe możliwości śledzenia i lepsza widoczność zmian
  • Wyższa wydajność dzięki zarządzaniu wersjami i wariantami
  • Lepsza współpraca między zespołami multidyscyplinarnymi
  • Wykorzystaj sztuczną inteligencję do optymalizacji wymagań przy użyciu produktu Requirements Quality Assistant

Opinie klientów