Przegląd

Unikalne podejście do zabezpieczeń punktów końcowych

Tradycyjne zabezpieczenia punktów końcowych, w tym ochrona antywirusowa i bazująca na podpisach, mogą nie być wystarczające. Jak pokazuje rozwój rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR), punkty końcowe są kluczowe dla szerszej widoczności w całym przedsiębiorstwie, zarówno w chmurze, na serwerach, jak i w innych miejscach. XDR z nami pozostanie, więc zabezpieczenia punktów końcowych powinny ewoluować, aby dotrzymać kroku.

ReaQta korzysta z wyjątkowych poziomów inteligentnej automatyzacji i sztucznej inteligencji, co pomaga w wykrywaniu i usuwaniu znanych oraz nieznanych zagrożeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki głębokiej widoczności w punktach końcowych to rozwiązanie łączy oczekiwane funkcje, takie jak mapowanie MITRE ATT&CK i wizualizacje ataku, z podwójnym mechanizmem sztucznej inteligencji i automatyzacji, co pozwala zabezpieczeniom punktów końcowych korzystać ze strategii zerowego zaufania.

Korzyści

Cechy

Ilustracje przedstawiające produkt

Drzewo zachowań

Zrzut ekranu przedstawiający drzewo zachowań w oprogramowaniu ReaQta

Drzewo zachowań

Drzewo zachowań zapewnia pełną widoczność alertów i ataków.

Historia drzewa zachowań

Zrzut ekranu przedstawiający historię drzewa zachowań w oprogramowaniu ReaQta

Historia drzewa zachowań

Czytelna dla użytkownika historia wizualna jest tworzona automatycznie w miarę występowania ataku. Mapowanie MITRE ATT&CK zapewnia pełną widoczność.

Alerty cyberasystenta

Zrzut ekranu przedstawiający alerty cyberasystenta w oprogramowaniu ReaQta

Alerty cyberasystenta

Cyberasystent, system zarządzania alertami bazujący na sztucznej inteligencji, może autonomicznie obsługiwać alerty, co pozwala zmniejszyć obciążenie analityków.

Rekomendacje cyberasystenta

Zrzut ekranu przedstawiający rekomendacje cyberasystenta w oprogramowaniu ReaQta

Rekomendacje cyberasystenta

Cyberasystent uczy się na decyzjach podejmowanych przez analityków, a dzięki wykształconym zachowaniom może udostępniać rekomendacje i pomagać w zmniejszaniu liczby fałszywych alertów.

Niestandardowe strategie wykrywania

Incydenty wykryte przez DeStra w oprogramowaniu ReaQta

Niestandardowe strategie wykrywania

Skrypty strategii wykrywania (DeStra) umożliwiają użytkownikom tworzenie niestandardowych strategii wykrywania zagrożeń (wykraczających poza gotowe modele) w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności lub specyficznych potrzeb firmy bez konieczności ponownego uruchamiania punktu końcowego.

Powiązane produkty i usługi

IBM Security® QRadar® XDR

Za pomocą tego modułowego pakietu narzędzi do wykrywania zagrożeń i reagowania możesz szybciej eliminować zaawansowane zagrożenia.

IBM Security® QRadar® XDR Connect

Połącz narzędzia, zautomatyzuj centrum operacji bezpieczeństwa i usprawnij przepływy pracy. Zyskaj czas na to, co jest naprawdę ważne.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania (MDR)

Szybsza walka z zagrożeniami rozpoczyna się od zarządzanych, dostępnych 24/7 i opartych na sztucznej inteligencji usług zapobiegania, wykrywania i reagowania.