Przedstawiamy IBM Security™ QRadar® XDR

IBM wprowadza otwarty, zintegrowany pakiet zabezpieczeń, mając w planach pozyskanie rozwiązania ReaQta.

Przegląd

Korzyści

Szybsze i skuteczniejsze reagowanie

Ikona stopera ilustrująca szybkość

IBM Security QRadar SOAR pomaga zminimalizować czas trwania i wpływ cyberataku na organizację, automatyzując ręcznie wykonywane zadania. Dzięki temu zespół może skupić się na najistotniejszych badaniach.

Harmonizacja i automatyzacja odpowiedzi

Ikona z centralnie umieszczonym kwadratem otoczonym trzema okręgami z każdej strony

Otwarta i niezależna platforma IBM Security QRadar SOAR integruje się z infrastrukturą zabezpieczeń i tworzy centrum maksymalizujące korzyści z inwestycji w zabezpieczenia.

Dynamiczne reagowanie

Ikona przedstawiająca duże okrągłe koło zębate z pięcioma mniejszymi kołami po prawej stronie

Podręczniki IBM Security QRadar SOAR są dynamiczne i mogą być rozbudowywane. Zapewniają zespołowi wskazówki dotyczące rozwiązywania incydentów przy elastycznym i inteligentnym dostosowywaniu się do warunków incydentu.

Kluczowe funkcje platformy QRadar SOAR

Opinie

Ceny

Skontaktuj się z IBM, aby poznać wielopoziomowe opcje cenowe dla platformy IBM Security QRadar SOAR oraz platformy SOAR w chmurze.