Traktuj poważnie analizy zagrożeń

Zapoznaj się z najnowszymi zagrożeniami w raporcie X-Force Threat Intelligence.

Przegląd

Identyfikacja najważniejszych zdarzeń

IBM Security® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM) pomaga zespołom do spraw bezpieczeństwa wykrywać, priorytetyzować i reagować na zagrożenia w całym przedsiębiorstwie. Jako integralna część strategii zerowego zaufania, automatycznie analizuje i agreguje dane dzienników i przepływu z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji w sieci, zapewniając pojedyncze alerty w celu przyspieszenia analizy incydentów i ich neutralizowania. Rozwiązanie QRadar SIEM jest dostępne dla środowisk lokalnych i działających w chmurze.

Korzyści

Firma Gartner w raporcie Magic Quadrant dla rozwiązań SIEM określa IBM Security™ mianem lidera dwunasty rok z rzędu.

Najważniejsze cechy i funkcje

Inteligentne spostrzeżenia w różnych środowiskach

Wbudowane analizy pozwalające precyzyjnie wykrywać zagrożenia

Korelacja powiązanych działań

Automatyczne analizowanie i normalizowanie dzienników

Inteligentna analiza zagrożeń i obsługa STIX/TAXII

Natychmiastowa integracja z 450 rozwiązaniami

Wiele opcji wdrażania

Wysoce skalowalna, samozarządzająca się baza danych

Firma Forrester określa IBM Security QRadar SIEM mianem lidera w obszarze analizy bezpieczeństwa.

Opisy wdrożeń u klientów

The Weather Company®

Firma The Weather Company potrzebowała kompleksowego zabezpieczenia dla złożonego środowiska chmury hybrydowej, aplikacji chmurowych i danych.

Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST)

Aby poprawić zakres i możliwości swoich procesów bezpieczeństwa, firma AST potrzebowała kompleksowej konsoli zarządzania.

Atea Sverige AB

W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie firma Atea potrzebowała szybko wdrażanych rozwiązań SOC.

Poznaj ponad 20 wartościowych przypadków użycia rozwiązania SIEM opracowanych przez IBM®.

Przegląd produktu IBM Security QRadar SIEM

Przegląd naruszeń

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny QRadar SIEM Offenses

Przegląd naruszeń

Program QRadar umożliwia analizę naruszeń w celu określenia podstawowej przyczyny problemu sieciowego.

Szczegóły naruszeń

Zrzut ekranu przedstawiający okno szczegółów naruszenia QRadar SIEM

Szczegóły naruszeń

Uzyskaj natychmiastowy, szczegółowy i skorelowany kontekst dla każdego naruszenia.

Kreator zapytań

Zrzut ekranu przedstawiający kreator zapytań QRadar SIEM

Kreator zapytań

Użyj narzędzia do tworzenia zapytań w celu tworzenia wydajnych wyszukiwań lub zarządzania zapisanymi wyszukiwaniami.

Wyniki wyszukiwania zapytań

Zrzut ekranu przedstawiający okno z wynikami zapytania QRadar SIEM

Wyniki wyszukiwania zapytań

Analitycy mogą zapisywać i organizować wyszukiwania w folderach w systemie plików, co umożliwia ich współużytkowanie.

Szczegóły zasobu

Zrzut ekranu przedstawiający okno szczegółów zasobu QRadar SIEM

Szczegóły zasobu

Zobacz szczegółowe informacje na temat zeskanowanych zasobów i kategoryzuj je wg ryzyka, istotności i wyniku.

Przegląd zdarzeń

Zrzut ekranu przedstawiający okno przeglądu zdarzeń QRadar SIEM

Przegląd zdarzeń

Do właściwości zdarzenia należą źródłowy adres IP, docelowy adres IP, docelowy port, protokół, nazwa użytkownika i identyfikator źródła dziennika lub identyfikator zdarzenia.

Inteligentna analiza zagrożeń

Zrzut ekranu przedstawiający okno analizy zagrożeń QRadar SIEM

Inteligentna analiza zagrożeń

Wyprzedź pojawiające się zagrożenia dzięki kanałowi informacyjnemu IBM Security™ X-Force® Threat Intelligence.

Zasoby, które pomogą Ci odnieść sukces

Dokumentacja produktu

Szczegółowe informacje na temat instalowania, konfigurowania, monitorowania, dostosowywania i rozwiązywania problemów z produktem IBM Security QRadar SIEM.

Wsparcie dla produktów

Znajdź odsyłacze, wskazówki i zasoby wsparcia dla produktów IBM Security QRadar.