Odnajduj luki w zabezpieczeniach i dostosowuj swoje środowisko z pomocą IBM Security QRadar Use Case Manager

Odnajduj luki w zabezpieczeniach i dostosowuj swoje środowisko z pomocą IBM Security QRadar Use Case Manager Dowiedz się więcej o Use Case Manager

Wykrywaj najważniejsze zdarzenia

IBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM) pomaga zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo precyzyjnie wykrywać zagrożenia w całym przedsiębiorstwie i nadawać im odpowiednie priorytety. Oferuje inteligentne analizy, które umożliwiają zespołom błyskawiczne reagowanie w celu ograniczania negatywnych skutków incydentów. Konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Następnie QRadar koreluje wszystkie te dane i agreguje powiązane ze sobą zdarzenia do postaci pojedynczych alertów, dzięki czemu przyspiesza analizę incydentów i eliminację problemów. Produkt QRadar SIEM jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej oraz w środowisku chmurowym.

Pełna widoczność

Zapewnia scentralizowany wgląd w dzienniki, przepływy i zdarzenia w środowisku lokalnym, SaaS i IaaS.

Eliminacja zadań wykonywanych ręcznie

Udostępnia widok wszystkich zdarzeń związanych z określonym zagrożeniem w jednym miejscu, który pozwala wyeliminować konieczność ich ręcznego śledzenia. Umożliwia analitykom skupienie się na dochodzeniu i podjęciu odpowiednich działań zaradczych.

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

Oferuje gotowe do użycia analizy, które automatycznie przetwarzają dzienniki i przepływy sieciowe w celu wykrywania zagrożeń i generowania alertów z określonym priorytetem w miarę postępującego ataku.

Łatwe egzekwowanie zasad

Pomaga egzekwować przestrzeganie wewnętrznych strategii bezpieczeństwa firmy oraz przepisów zewnętrznych, wykorzystując w tym celu wbudowane raporty i szablony.

Najważniejsze cechy

  • Pozyskiwanie olbrzymich ilości danych ze środowisk lokalnych i chmurowych
  • Wykorzystywanie wbudowanych analiz do precyzyjnego wykrywania zagrożeń
  • Korelowanie działań w celu nadawania incydentom właściwych priorytetów
  • Automatyczna analiza i normalizacja dzienników
  • Inteligentna analiza zagrożeń i obsługa STIX/TAXII
  • Gotowość do współpracy z 450 rozwiązaniami
  • Elastyczna architektura do wdrożenia lokalnie lub w chmurze
  • Wysoce skalowalna, samoczynnie się strojąca i samozarządzająca baza danych

Przykładowe obrazy

Opinie klientów