Przegląd

Dlaczego NDR jest tak ważne

Sieci, będąc fundamentem dzisiejszego połączonego świata, stają się głównym celem cyberataków, mających na celu wywołanie zakłóceń. Duża ilość danych przepływających przez te sieci sprawia, że atakujący z łatwością mogą ukrywać swoje ślady. IBM Security®QRadar®Network Detection and Response (NDR) pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa, analizując aktywność sieciową w czasie rzeczywistym. Łączy w sobie wyjątkowo szeroki zakres widoczności z wysokiej jakości danymi i analizami, które zapewniają dostęp do praktycznych wniosków oraz możliwości reagowania.

Jak to działa

Ruch boczny

Ilustracja przedstawiająca słupki upadające w prawo jak domino

Uzyskaj wgląd w nietypowe aktywności

Duża ilość danych przesyłanych w sieci powoduje, że zagrożenia mogą z łatwością pozostawać niezauważone. Wykrywaj w czasie rzeczywistym zagrożenia związane z rozpoznaniem, zdobyciem maszyny (pivoting) i transferami między urządzeniami, które wskazują na złośliwy ruch boczny.

Eksfiltracja danych

Ilustracja przedstawiająca palec naciskający klawiaturę

Skróć okres nieświadomości dzięki szybkiemu wykrywaniu

Atakujący są cierpliwi i często dokonują eksfiltracji danych w małych, nieregularnych partiach. Wykrywaj w czasie rzeczywistym wrażliwe dane przenoszone w sieci za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości w rozmowach sieciowych, przesyłania i pobierania plików oraz mediów społecznościowych.

Urządzenia z naruszonymi zabezpieczeniami

Ilustracja przedstawiająca ikony szkła powiększającego i tarczy na ekranach laptopa, komputera stacjonarnego i smartfona

Automatycznie aktualizuj zasoby, aby zachować przewagę nad atakującymi

Wykrywaj nowe urządzenia w momencie ich łączenia się z siecią. Nieustannie profiluj zasoby w oparciu o atrybuty i zachowanie w celu wykrywania zagrożeń, urządzeń z naruszonymi zabezpieczeniami i wykorzystania Shadow IT.

Wyszukiwanie cyberzagrożeń

Ilustracja przedstawiająca widok z teleskopu skierowanego na czerwoną kropkę

Zmiana podejścia z reaktywnego na proaktywne

Analizuj historyczną aktywność sieciową w celu wyszukiwania działań w przeszłości, wykrywania nietypowych zachowań oraz identyfikowania zaangażowanych w nie zasobów, aby pomóc w zapobieganiu podobnym atakom w przyszłości.

Korzyści

Cechy

Głębszy wgląd w ruch systemowy

Zagrożenia kryją się w ruchu sieciowym o normalnym natężeniu. Dzięki głębszemu wniknięciu w treści sieciowe dowiesz się, co tak naprawdę się tam dzieje.

Większa widoczność danych

Każda organizacja posiada wiele danych o newralgicznym znaczeniu, które muszą być chronione. QRadar NDR pomoże w ustaleniu, czym są te dane, kto ma do nich dostęp i dokąd są przenoszone.

Przechwytywanie niezbędnych informacji

Możliwość szybkiego filtrowania potoku codziennych danych dziennika bezpieczeństwa i nieustannego przechwytywania kluczowych danych ułatwia analizowanie tego, co dzieje się w całej organizacji.

Zasoby

Co to jest XDR?

Dowiedz się, jak rozszerzone możliwości wykrywania i reagowania (XDR) pomagają zautomatyzować SOC, zaoszczędzić czas oraz przeznaczyć go na to, co najważniejsze.

Analiza zarządzanego wykrywania i reagowania

Dowiedz się, w jaki sposób organizacje mogą podejmować działania wyprzedzające, aby podnieść poziom bezpieczeństwa.

Biblioteka zasobów

Zapoznaj się z kolekcją szczegółowych informacji, raportów analityków i webinariów dotyczących IBM Security QRadar NDR.

Powiązane produkty i usługi

IBM Security QRadar SIEM

Inteligentna analiza zabezpieczeń zapewniająca wgląd w najbardziej krytyczne zagrożenia.

IBM Security Services for SASE

Usługi ochrony dostosowane do struktury bezpiecznego dostępu na brzegu sieci (SASE) na potrzeby transformacji cyfrowej.

Usługi zarządzania zagrożeniami

Ochrona newralgicznych zasobów i zarządzanie pełnym cyklem życia zagrożenia.

Szczegółowe informacje od ekspertów na temat produktu IBM Security QRadar NDR.