Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Zrzut ekranu przedstawiający raport na temat bieżących zdarzeń

  Usprawnione zarządzanie zgodnością z wymogami formalnymi

  Problem

  Konteneryzacja danych w połączeniu z wykładniczo rosnącymi kosztami długoterminowego przechowywania utrudniają efektywne spełnianie wymogów formalno-prawnych.

  Rozwiązanie

  Dlatego niekrytyczne dane dotyczące bezpieczeństwa i dzienniki IT warto zapisywać bezpośrednio w ekonomicznej składnicy, płacąc przewidywalną cenę. Dane przechowywane będą tak długo, jak trzeba, a raporty potwierdzające zgodność z wymaganiami będzie można generować bezpośrednio z jednej, centralnej konsoli.

 • Warunki do proaktywnego polowania na zagrożenia

  Problem

  Do polowania na zagrożenia potrzeba olbrzymich ilości danych, ponieważ „myśliwi” muszą stawiać dociekliwe pytania i swobodnie zmieniać kierunki poszukiwań, nie wchodząc raz po raz w ślepe uliczki. Często jednak wysokie koszty przechowywania danych uniemożliwiają zespołom rozpoczęcie takiego procesu.

  Rozwiązanie

  Proponowane rozwiązanie pozwala na przechowywanie każdej potrzebnej ilości danych i oferuje scentralizowane narzędzia do wyszukiwania, dzięki którym można efektywnie zbudować jezioro danych pozyskiwanych z dzienników i analizować je pod kątem zagrożeń.

 • Ilustracja przedstawiająca klienta korzystającego z aplikacji QRadar

  QRadar Advisor with Watson: źródło cennych spostrzeżeń

  Problem

  Duża objętość danych połączona z ich konteneryzacją utrudnia i spowalnia dochodzenia. Trudno zorientować się, które informacje są ważne, przydatne i wzajemnie powiązane.

  Rozwiązanie

  QRadar Advisor with Watson potrafi eksplorować bardzo obszerne zbiory danych, by ujawniać obserwowane i pośrednie oznaki naruszenia zabezpieczeń (IOS), a w efekcie umożliwia szybsze, dokładniejsze i bardziej kompleksowe analizowanie pełnego obrazu zagrożenia.

Zobacz także

IBM QRadar SIEM

QRadar konsoliduje i koreluje zdarzenia z dzienników i dane o przepływach sieciowych z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci.

IBM QRadar Advisor with Watson

Wykorzystuje AI do badania oznak IOC i umieszczania zagrożeń w kontekście.