Uwolnij potencjał swoich danych. Ale budżet utrzymuj pod kontrolą.

IBM QRadar Data Store umożliwia organizacjom ekonomiczne gromadzenie, analizowanie i przechowywanie dużych wolumenów danych dotyczących bezpieczeństwa i eksploatacji IT. W przeciwieństwie do innych rozwiązań produkt IBM QRadar Data Store jest dostępny w przejrzystym modelu cenowym, opartym na liczbie hostów przechowujących dane. Klienci mogą również zwiększać wykorzystanie zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci masowej w zależności od potrzeb. Teraz możesz zbudować jezioro danych dotyczących bezpieczeństwa, nie rujnując firmowego budżetu i bez instalowania oprogramowania innej firmy w istniejącym, sprawdzonym stosie zabezpieczeń. Mając wszystkie dane w jednym miejscu, możesz szybciej uzyskać wymagane raporty, dotrzeć do bardziej wartościowych spostrzeżeń i udostępnić zespołom polującym na zagrożenia obszerniejszy materiał do analiz.

Ekonomiczne jezioro danych

Rozwiązanie dostępne w stałej, przewidywalnej cenie, zbiera, analizuje i przechowuje dane z dzienników całej organizacji.

Wymiana danych dot. bezpieczeństwa i eksploatacji IT

Rozwiązanie umożliwia centralizację danych z całego przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości i analiz oraz kontroluje dostęp do danych na podstawie typów i ról użytkowników.

Przejrzystość dochodzeń wspomaganych sztuczną inteligencją

Gdy udostępnisz programowi QRadar Advisor with Watson znacznie obszerniejszy zbiór danych lokalnych do eksploracji, sztuczna inteligencja będzie mogła wydobyć z nich jeszcze bardziej wartościowe spostrzeżenia na temat zagrożeń w Twoim środowisku.

Niestandardowe zastosowania

Za pomocą pakietu QRadar SDK możesz tworzyć własne aplikacje i analizy korzystające z zebranych danych, w odpowiedzi na unikalne potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa i eksploatacji IT.

Zgodność z wymaganiami formalnymi — efektywnie i bez ryzyka

Przechowywanie szerokiego spektrum danych przez dłuższy czas ułatwia odpowiadanie na przyszłe pytania organów nadzoru i audytorów.

Punkt wyjścia do polowania na zagrożenia

Udostępnij zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obszerne zbiory danych i możliwość kierowania zapytań o te dane w języku Ariel Query Language, a następnie — swobodnego filtrowania wyników.