Śledzenie pochodzenia wymagań na potrzeby zautomatyzowanego generowania dokumentów

Publishing automatyzuje generowanie raportów w formie dokumentów we wdrożonym produkcie Jazz™ oraz narzędziach innych firm — bez względu na to, czy raporty będą wymagane na potrzeby oficjalnej weryfikacji, realizacji umownych zobowiązań, nadzorowania zgodności z przepisami czy do użytku ad hoc. Zapewnia wysoką jakość macierzy śledzenia wymagań tworzonych w formatach takich jak PDF, HTML, Word, Excel lub XSL. Wbudowane funkcje pozwalają na wyodrębnianie danych z różnych źródeł, aby ograniczyć konieczność pracy ręcznej i zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów. Gotowe szablony pomagają szybciej rozpoczynać realizację projektów. Pakiet narzędzi oferuje intuicyjne funkcje, na przykład metodę „przeciągnij i upuść” oraz możliwość uruchamiania i podglądu.

Korzyści

Generuje wysokiej jakości dokumenty

Tworzy wysokiej jakości dokumenty z elastycznym formatowaniem oraz złożone raporty zawierające dane z wielu źródeł, jednocześnie zapewniając możliwość śledzenia pochodzenia wymagań

Obsługuje wiele formatów wyników

Umożliwia tworzenie dokumentów w wielu formatach za pośrednictwem jednego szablonu.

Zawiera gotowe szablony

Udostępnia graficzne środowisko edycji szablonów do projektowania niestandardowych raportów.

Wyodrębnia dane z jednego lub wielu źródeł

Pozwala na łączenie danych pochodzących z wielu źródeł oraz wyodrębnianie danych z jednego źródła.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing — cechy

  • Spełnia złożone wymagania dotyczące stylu i formatu
  • Tworzy estetyczne, przejrzyste dokumenty oparte na wielu źródłach
  • Sprawnie generuje macierz pochodzenia wymagań
  • Udostępnia narzędzie obsługujące dane pochodzące z różnych źródeł, by ułatwić przetwarzanie
  • Umożliwia szybsze rozpoczęcie pracy dzięki szablonom
  • Zapewnia dostęp do danych aplikacji innych firm za pośrednictwem XML i REST
  • Pozwala śledzić wymagania dotyczące dokumentacji