Wprowadzenie

Wpływ na działalność

Lepsze wyniki biznesowe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom do planowania sprzedaży

Skuteczne analizy w zakresie planowania sprzedaży przekładają się na większą dokładność prognozowania, wzrost przychodów ze sprzedaży i skrócenie cykli sprzedaży.

Dokładniejsze prognozy

54% w przypadku firm z kompleksowym rozwiązaniem

Więcej wykorzystanych szans sprzedaży

Skuteczność na poziomie 47% – o 27% więcej niż firmy, które nie stosują rozwiązania

Osiąganie wyższych celów sprzedażowych

Wzrost wielkości sprzedaży i średniej wielkości transakcji o 2,9 raza w skali roku

Dema

Osiąganie wyników biznesowych w dobie analityki danych

Wyróżnione materiały

Zwrot z inwestycji w rozwiązania analityczne do planowania sprzedaży

Zobacz, w jaki sposób dzięki rozwiązaniom analitycznym można zwiększyć wielkość sprzedaży i transakcji o 2,9 raza rocznie.

Analiza scenariuszy „co-jeśli”

Poznaj skutki swoich decyzji, zanim je podejmiesz.

Przewodnik po wyborze oprogramowania

Znajdź najlepsze rozwiązanie do planowania, budżetowania i prognozowania dla swojego przedsiębiorstwa.