Obejrzyj dostępne na żądanie wirtualne wydarzenie poświęcone planowaniu odporności i elastyczności biznesowej

Zastanów się nad zmodyfikowaniem tradycyjnych metod pracy w taki sposób, aby lepiej przygotować się na planowane i nieoczekiwane przestoje.

Co to jest FP&A?

Planowanie i analizy finansowe (financial planning and analysis – FP&A) to zestaw działań obejmujących planowanie, budżetowanie i prognozowanie, które wspierają zarządzanie finansami i udoskonalają procesy decyzyjne. Organizacje realizują działania FP&A z myślą o osiąganiu celów operacyjnych, finansowych i strategicznych. Analitycy finansowi opracowują prognozy mające odzwierciedlać wyniki prowadzonej działalności. Dane źródłowe obejmują m.in. przepływy pieniężne, arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel, trendy biznesowe, analizę wariancji, dane historyczne i modelowanie scenariuszy. Dzięki tym danym finansowym analitycy mogą oceniać, jak mają się budżet i prognozy do faktycznych wyników finansowych, a także jakie podejście będzie najlepiej odpowiadało celom w zakresie wydajności i strategiom fiskalnym.

Przyszłość FP&A: Transformacja cyfrowa

Dyrektorzy ds. finansowych i kierownictwo wyższego szczebla wymagają dokładnych prognoz od zespołu FP&A, tak aby podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane. Stopniowo nastaje nowa era transformacji finansowej, w której organizacje integrują i analizując swoje dane korporacyjne oraz zarządzają nimi. To powoduje, że praca na stanowiskach związanych z FP&A będzie wymagała bardziej strategicznego podejścia ukierunkowanego na rozwiązania cyfrowe.

Specjaliści ds. FP&A przestają planować i prognozować z pomocą arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, które zbyt często są tworzone doraźnie i odizolowane w różnych jednostkach biznesowych. Cyfrowo ukierunkowane podejście do planowania oznacza, że organizacje wdrażają strategie koncentrujące się na automatyzacji procesów, elastyczności, transparentności i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Zespoły FP&A zaczynają teraz stosować rozwiązania, które umożliwiają modyfikowanie planów, prognoz i budżetów w czasie rzeczywistym oraz integrowanie planowania w wielu jednostkach biznesowych. Wszystko po to, by przyspieszać podejmowanie decyzji, a tym samym zwiększać dokładność i wiarygodność planów i prognoz. Do opracowania solidnej strategii biznesowej potrzeba niezawodnego modelu finansowego. To z kolei wymaga rozwiązań zaprojektowanych z myślą o planowaniu, prognozowaniu i opracowywaniu sprawozdań finansowych, które zwiększają efektywność operacyjną i zapewniają wgląd w dane. Wybór rozwiązania stanowi ważną decyzję, a w jej podjęciu mogą uczestniczyć dyrektor ds. finansowych, menedżer ds. FP&A oraz inni interesariusze korporacyjni.

Firma L'Oreal usprawnia procedury planowania i analiz dzięki rozwiązaniom IBM. Dowiedz się, w jaki sposób odmienia swoje działania FP&A.

Nowoczesne rozwiązania FP&A polepszają wyniki biznesowe

Śledzenie wydajności

91% śledzi faktyczne wyniki względem budżetu

Szybsze prognozowanie

O 50% szybsze tworzenie prognoz

Scenariusze testowania

1,58 raza większe prawdopodobieństwo wykonania analizy scenariuszy „co-jeśli”

Masz pewność, że Twoja firma jest odporna?

Dema

Obejrzyj demo

FP&A i IBM Planning Analytics with Watson

FP&A i IBM Planning Analytics with Watson (07:24)

Obejrzyj rozwiązanie w działaniu

Dowiedz się, jak za pomocą produktu IBM Planning Analytics with Watson można tworzyć i śledzić plan finansowy dla dużego przedsiębiorstwa z wieloma działami, zapewniając w tym cellu zespołom finansowym dostęp do danych z całej organizacji w czasie rzeczywistym.

Planowanie przychodów

Plan przychodów w produkcie IBM Planning Analytics

Planowanie przychodów

Poznaj innowacyjną, niedostępną w innych rozwiązaniach funkcję, która pomaga specjalistom ds. planowania pokonywać wyzwania związane z planowaniem, budżetowaniem i prognozowaniem.

Wyróżnione materiały

Przewodnik po wyborze oprogramowania

Znajdź najlepsze rozwiązanie do planowania, budżetowania i prognozowania dla swojej firmy.

Łączenie planów finansowych i operacyjnych

Poznaj tajemnice skutecznego planowania i osiągaj lepsze wyniki.

Zmiana w dziale finansowym

Ventana omawia bariery stojące na drodze do cyfrowej transformacji operacji finansowych.