IBM Planning Analytics — komponenty

Rozwiązanie IBM Planning Analytics oferuje do wyboru dwa interfejsy użytkownika: IBM Planning Analytics Workspace, standardowy interfejs WWW, oraz IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, któremu towarzyszy klasyczny interfejs arkusza kalkulacyjnego. Obu można używać jednocześnie, a także wygodnie się pomiędzy nimi przełączać. Każdy z interfejsów bazuje na operującym na pamięci wewnętrznej mechanizmie IBM TM1®.

IBM Planning Analytics Workspace

To konfigurowalny interfejs WWW przeznaczony do wdrożenia z myślą o użytkownikach z działów finansowych, właścicielach centrów kosztów i menedżerach biznesowych. Użytkownicy mogą mierzyć i monitorować wyniki dzięki jednemu, spójnemu ujęciu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a także tworzyć karty wyników, panele kontrolne i raporty. 

→ Dowiedz się więcej

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Wybierając tę opcję, możesz pracować w dobrze znanym środowisku oprogramowania Excel, a przy tym korzystać z zaawansowanych funkcji nowoczesnego rozwiązania planistycznego. Zachowujesz dostęp do wszystkich możliwości i ustawień formatowania w oprogramowaniu Excel, w tym grafiki i wbudowanych funkcji.

→ Dowiedz się więcej

IBM TM1

Fundament rozwiązania IBM Planning Analytics — bez względu na wybrany interfejs — stanowi sprawdzona platforma IBM TM1. To stabilny, operujący na pamięci wewnętrznej (w czasie rzeczywistym) mechanizm obliczeniowy, który pozwala użytkownikom budować szczegółowe i wielowymiarowe modele na potrzeby analizy danych oparte na niemal dowolnej kombinacji hierarchii i wymiarów danych. 

Opinie klientów

Cechy

Tworzenie planów, budżetów i prognoz

Możesz szybko tworzyć plany, budżety i prognozy, wykorzystując w tym celu dane pozyskiwane z pierwszych linii i skalując rozwiązanie pod kątem setek, a nawet tysięcy użytkowników. Ujednolicaj cele zstępujące z wstępującymi, a także integruj plany w celu uzyskania ich spójnego ujęcia.

Raportowanie

Korzystaj z szerokiej gamy funkcji do raportowania, monitorowania i pomiarów. Dzięki jednemu, spójnemu ujęciu wskaźników KPI możesz oceniać plany, rozpoznawać obszary o niskiej wydajności i diagnozować główne przyczyny problemów.

Karty wyników i panele kontrolne

Opracowuj karty wyników i panele kontrolne powiązane z planami i budżetami, a następnie udostępniaj je w całym przedsiębiorstwie w celu uzyskiwania szybkiego i łatwego wglądu w wydajność organizacji.

Automatyczne wizualizacje

Automatyczne tworzenie istotnych wizualizacji ułatwia udostępnianie wyników analiz osobom decyzyjnym. Do wyboru masz ponad 25 różnych wykresów, tabel, map, diagramów i ilustracji — a do tego materiały tekstowe i wideo.

Modelowanie własnych scenariuszy

Twórz i utrzymuj szczegółowe modele, korzystając z zaawansowanych funkcji środowiska testowego. Możesz łatwo weryfikować założenia biznesowe i modelować scenariusze, tak aby natychmiast poznać skutki alternatywnych działań przed podjęciem ostatecznej decyzji o wprowadzeniu zmian.

Modelowanie scenariuszy wielowymiarowych

Prezentuj informacje w syntetyczny sposób, poznawaj trendy, uzyskuj wgląd w dane transakcyjne, a także „krój i przedstawiaj” dane na potrzeby pogłębionych, precyzyjnych analiz. Rozwiązanie IBM Planning Analytics — zbudowane na fundamencie zaawansowanego mechanizmu obliczeniowego TM1 — umożliwia szczegółową analizę dużych zestawów danych.

Stabilne hierarchie

Hierarchie pozwalają pokonać bariery stawiane przez tradycyjną analizę opartą na kostkach. Przeprowadzaj szczegółowe, precyzyjne analizy przy użyciu „atrybutów” charakteryzujących m.in. produkty, klientów czy regiony.

Obsługa środowiska Excel

Rozwiązanie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel pozwala unikać błędów i problemów z kontrolą wersji towarzyszących ręcznie wykonywanym procesom bazującym wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych, a jednocześnie udostępnia użytkownikom dobrze im znany interfejs oprogramowania Excel. Zachowujesz więc dostęp do wszystkich możliwości i ustawień formatowania w oprogramowaniu Excel.

Integracja danych

Rozwiązanie IBM Planning Analytics ujednolica dane pochodzące z różnych źródeł, m.in. z produktów TM1, Oracle Hyperion i SAP Business Warehouse (BW). Ogranicza zapotrzebowanie na niestandardowe integracje, którym towarzyszy ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów i które cechują się skąpą ilością zasobów technicznych.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Funkcje bazy danych w pamięci odświeżają dane w czasie rzeczywistym, tak aby uzyskiwane wyniki były maksymalnie dokładne i aktualne. Wykorzystuj dane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym dane pozyskiwane z systemów ERP i CRM.

Woluminy danych skali korporacyjnej

Duże woluminy danych są obsługiwane w ramach oferowanych przez rozwiązanie funkcji do zarządzania rzadkością danych (czyli komórkami o wartości zerowej). Ma to szczególnie istotne znaczenie dla organizacji takich jak sprzedawcy detaliczni, którzy często przechowują setki tysięcy kodów SKU.

Widoczność przepływów pracy

Usprawnione zarządzanie przepływem pracy zapewnia widoczność całego procesu, co umożliwia menedżerom śledzenie statusu każdego uczestnika przy użyciu intuicyjnych, kolorowych ikon, które informują recenzentów o statusie przepływu pracy.

Next Steps

Wypróbuj przed zakupem

Kup teraz i postaw pierwszy krok