Zegar umieszczony nad dwiema postaciami, które stoją osobno, podczas gdy dwie inne postacie stoją razem

Oto szybszy, zautomatyzowany sposób wdrażania partnerów

Rozwiązanie IBM® Sterling Partner Engagement Manager znacznie ogranicza czas i zasoby wymagane do wdrażania nowych partnerów, a jednocześnie umożliwia zarządzanie relacjami z obecnymi partnerami. Dzięki automatyzacji procesu wdrażania produkt Partner Engagement Manager niweluje koszty związane z błędami powstałymi w trakcie ręcznego wykonywania czynności oraz zwiększa ogólną wydajność, ponieważ partnerzy mogą samodzielnie zarządzać własnymi rekordami danych.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 208 kB)

Zajrzyj za kulisy

Zapoznaj się z podejściem IBM do optymalizacji wdrażania partnerów. Poniższy przegląd techniczny poświęcony rozwiązaniu IBM Sterling Partner Engagement pomoże usprawnić przebieg tego procesu w Twoim przedsiębiorstwie.

Zobacz przegląd techniczny (PDF, 205 kB)

Ikona umieszczona nad dwiema postaciami, które stoją osobno, podczas gdy dwie inne postacie stoją razem

Korzyści z rozwiązania IBM Sterling Partner Engagement Manager

Optymalizacja procesów wdrażania partnerów

Scentralizowane zarządzanie danymi o kontaktach i certyfikatach pozwala wyeliminować konieczność ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań, a kokpity do monitorowania postępów udostępniają informacje o aktywności, wydajności i zgodności z warunkami umów SLA.

Szybsze osiąganie przychodów

Skracaj czas wdrażania różnych aplikacji, pomagaj w zarządzaniu relacjami z partnerami w obrębie całej organizacji oraz zachęcaj do współpracy ze społecznościami partnerów dzięki rozszerzalnej, samoobsługowej platformie.

Elastyczne opcje wdrożenia

W zależności od strategii IT i wymogów w zakresie ochrony danych możesz wybrać wdrożenie w chmurze prywatnej, publicznej lub lokalnej albo zdecydować się na implementację w środowisku hybrydowym.

Najważniejsze funkcje

  • Oferuje scentralizowany i usprawniony proces wdrażania partnerów, pochłaniający mniej czasu i zasobów.
  • Udostępnia samoobsługowy portal, który pozwala użytkownikom biznesowym i partnerom na samodzielne wdrażanie i administrowanie swoim profilem, bez pomocy ze strony działu IT.
  • Zwiększa ogólną wydajność przy jednoczesnym ograniczaniu błędów i poziomu ryzyka dzięki implementacji bezpiecznych sposobów zarządzania danymi partnerów.
  • Umożliwia użytkownikom, aplikacjom i systemom zaplecza bezproblemowe interakcje z rozwiązaniem IBM Sterling Partner Engagement Manager przy użyciu samoobsługowych funkcji i standardowych chmurowych interfejsów API.