Wartość biznesowa rozwiązań IBM Sterling B2B w dziedzinie integracji i zarządzanego przesyłania plików

Zegar umieszczony nad dwiema postaciami, które stoją osobno, podczas gdy dwie inne postacie stoją razem

Szybsze, zautomatyzowane wdrażanie partnerów

IBM Sterling® Partner Engagement Manager (PEM) ogranicza czas i zasoby wymagane do wdrożenia nowych partnerów, jednocześnie pozwalając utrzymywać istniejących partnerów i zarządzać nimi. Dzięki automatyzacji procesu wdrażania produkt Partner Engagement Manager niweluje koszty związane z błędami powstałymi w trakcie ręcznego wykonywania czynności oraz zwiększa ogólną wydajność, ponieważ partnerzy mogą samodzielnie zarządzać własnymi rekordami danych.

  • Zautomatyzowane wdrażanie partnerów
  • Funkcja samoobsługi dla partnerów
  • Poprawiona widoczność procesu wdrażania
  • Pojedyncze repozytorium danych partnerów

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF 208 KB)

Główny cel to zarządzanie relacjami

Z punktu widzenia IBM nawiązanie relacji biznesowej z partnerem obejmuje trzy zagadnienia.

1) Działania wdrożeniowe wymagane do powiązania nowego partnera lub nowego dokumentu z istniejącym partnerem.
2) Podejście „ciągłego kontaktu” w zakresie zarządzania relacjami.
3) Oferowanie pracownikom biznesowym i pracownikom partnera funkcji samoobsługi koniecznej do wyeliminowania zależności od pracowników działu IT.

W celu lepszego zrozumienia podejścia IBM do rozwiązywania problemów z wdrożeniami, funkcji PEM i architektury PEM zapoznaj się z przeglądem technicznym IBM Sterling Partner Engagement.

Zobacz przegląd techniczny (PDF 205 KB)

Ikona umieszczona nad dwiema postaciami, które stoją osobno, podczas gdy dwie inne postacie stoją razem

Dlaczego IBM Sterling Partner Engagement Manager?

Optymalizacja procesu wdrażania partnerów

Scentralizowane zarządzanie danymi o kontaktach i certyfikatami pozwala wyeliminować konieczność ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań, a panele robocze służące do monitorowania postępów udostępniają informacje o aktywności, wydajności i zgodności z warunkami umów SLA.

Szybsze osiąganie przychodów

Skracaj czas wdrażania różnych aplikacji, pomagaj w zarządzaniu relacjami z partnerami w obrębie całej organizacji oraz zachęcaj do współpracy ze społecznościami partnerów dzięki rozszerzalnej, samoobsługowej platformie.

Skonteneryzowane opcje wdrażania

Wybierz opcję wdrożenia lokalnego lub w chmurze z użyciem certyfikowanych kontenerów Red Hat® OpenShift® w oparciu o stosowaną strategię IT i wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

Skróć czas wdrażania partnerów

Zobacz, ile tygodni możesz zaoszczędzić dzięki zautomatyzowanemu wdrażaniu z IBM PEM.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Oferuje scentralizowany i usprawniony proces wdrażania partnerów, pochłaniający mniej czasu i zasobów.
  • Udostępnia samoobsługowy portal, który pozwala użytkownikom biznesowym i partnerom na samodzielne wdrażanie i administrowanie swoim profilem, bez pomocy ze strony działu IT.
  • Zwiększa ogólną wydajność przy jednoczesnym ograniczaniu błędów i poziomu ryzyka dzięki implementacji bezpiecznych sposobów zarządzania danymi partnerów.
  • Ułatwia użytkownikom, aplikacjom i systemom zaplecza interakcję z IBM Sterling Partner Engagement Manager dzięki funkcji samoobsługi i interfejsom API zgodnym ze standardami stosowanymi w chmurze.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?