Najważniejsze cechy i funkcje

Scentralizowane wdrażanie partnerów

IBM Sterling® Partner Engagement Manager służy jako system rejestrowania wszystkich zgromadzonych danych partnerów. Dzięki rozbudowanej funkcji przepływu pracy, kontroli opartej na rolach i delegowaniu uprawnień użytkowników z programu Partner Engagement Manager można korzystać zarówno podczas realizacji wstępnych zadań związanych z wdrażaniem partnerów, jak również później podczas wymiany dokumentów między działami (promocje i inicjatywy skierowane do określonych grup użytkowników). Rozwiązanie Partner Engagement Manager wykorzystuje interfejsy API RESTful do wczytywania danych wdrożeniowych, które są gromadzone w programach IBM Sterling B2B Integrator, IBM Sterling File Gateway lub innych aplikacjach obsługujących architekturę REST.

Samoobsługa partnerów handlowych i użytkowników biznesowych

Partner Engagement Manager oferuje portal samoobsługowy, w którym zarówno użytkownicy biznesowi, jak i partnerzy mogą samodzielnie wdrażać oraz zarządzać powiązanymi informacjami dotyczącymi kontaktów, profili komunikacji, kopert EDI i transformacji danych bez udziału pracowników działu IT. Partner Engagement Manager oferuje wstępnie zdefiniowane przepływy i możliwość definiowania niestandardowych przepływów w zakresie wdrażania i administrowania. Oferuje również scentralizowane monitorowanie postępu działań w globalnej społeczności firma-firma (B2B).

Zarządzanie partnerami handlowymi

Partner Engagement Manager pomaga zarządzać całą społecznością partnerów handlowych, aby pozostać na bieżąco z certyfikatami, hasłami i kluczami partnerów. PEM pozwala wyeliminować opóźnienia w komunikacji i transakcji ze względu na wygasłe certyfikaty poprzez powiadamianie partnerów z wyprzedzeniem o wygaśnięciu ważności certyfikatu. Powiadomienia te umożliwiają partnerom podjęcie odpowiednich działań. Ponadto PEM ułatwia automatyzację aktualizacji informacji kontaktowych, kluczy i haseł, eliminując opóźnienia w działaniu społeczności partnerów handlowych.

Zarządzanie kampaniami

Administratorzy-sponsorzy mogą inicjować kampanie Partner Engagement Manager z określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia. W zależności od potrzeb działania mogą być udostępniane partnerom, umożliwiając interaktywną realizację działań w programie Partner Engagement Manager. Sponsorzy mogą zarządzać relacjami z partnerami poprzez dodawanie ich do grup lub oznaczanie atrybutami ułatwiającymi wybór partnerów, do których skierowane zostaną określone wiadomości. Sponsorzy mogą również dostarczać aktualizacje systemowe i ogólne aktualizacje informacyjne do określonej grupy partnerów z użyciem możliwości grupowania partnerów w programie PEM.

Hybrydowe opcje wdrożenia

Partner Engagement Manager jest dostępny jako aplikacja w kontenerze oferująca wysoki stopień przenośności. PEM może być wdrożony lokalnie lub w wybranej chmurze. Dzięki certyfikowanym kontenerom Red Hat® OpenShift® szybkie wdrożenie nigdy nie było łatwiejsze. Architektura modułowa PEM wykorzystuje zapewniające rozszerzalność interfejsy API zgodne ze specyfikacją REST.

Dowiedz się więcej o funkcjach IBM Sterling Partner Engagement Manager