Najważniejsze funkcje narzędzia Weather Company Outage Prediction

Korzystanie z interaktywnego pulpitu w celu monitorowania przerw w dostawie prądu na danym obszarze

Podejmuj bardziej uzasadnione decyzje, używając pulpitu, na którym graficznie prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje na temat prognozowanych awarii zasilania na danym terenie. Interaktywnie korzystaj z treści na panelu, aby poznawać kluczowe informacje i sprawdzać, gdzie, kiedy i dlaczego prognozuje się awarie sieci. Analizuj większe lub mniejsze obszary oraz określaj związek pomiędzy panującymi warunkami a prognozami.

Otrzymanie modelu prognostycznego na 72 godziny przed zdarzeniem

Prognozy przerw w dostawie prądu powodowanych złymi warunkami pogodowymi są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły operacyjne mogą podjąć kluczową decyzję nawet 72 godziny przed przewidywanym załamaniem pogody. Wykorzystaj model, aby skuteczniej kontrolować koszty oraz poprawić czas przywracania zasilania swoim klientom.

Szybka identyfikacja obszarów ryzyka

Korzystaj z dostępnego na pulpicie wykresu „Outages by Area” (Awarie sieci wg obszaru), aby szybko identyfikować obszary o najpilniejszych potrzebach i wyodrębniać dane na ich temat. W tabeli „Weather by Area” (Pogoda wg obszaru) są wyświetlane obszary najbardziej zagrożone z powodu pogody; możliwe jest sortowanie według prognozowanego warunku. Funkcje te pomagają odkrywać potencjalne przyczyny awarii sieci i pozwalają zrozumieć charakter najważniejszych czynników, które będą oddziaływały przez najbliższe trzy dni.

Korzystanie z legendy mapy w celu określania różnych poziomów mobilizacji

Poziom mobilizacji przewidywany dla danego obszaru jest ustalany na podstawie typu obszaru oraz liczby prognozowanych awarii sieci energetycznej. Na legendzie mapy można sprawdzić zakres liczby awarii sieci dla każdego poziomu według typu obszaru.

Dostęp do warstw prognozowanej i obserwowanej pogody

Monitoruj różne prognozowane i obserwowane warunki pogodowe w miarę ich przemieszczania się przez obszar, na którym świadczysz usługi. Wybieraj warstwy pogodowe — takie jak radar, prędkość wiatru, temperatura, opady deszczu czy śniegu — i analizuj wybrane elementy danych przy użyciu filtrów. Zdobywaj więcej szczegółowych informacji na temat burz tropikalnych, w tym ich bieżącej pozycji, prędkości i porywów wiatru oraz przewidywanego czasu wystąpienia burzy i jej trasy.

Analiza trendów prognostycznych na temat przerw w dostawie prądu

Monitoruj trendy prognostyczne dotyczące awarii sieci powodowanych przez burze w okresie od ostatnich 6 godzin do ostatnich 2 dni. Porównuj stare prognozy z nowymi, aby rozpoznać prawidłowości i zrozumieć, gdzie i kiedy wiatry oraz opady mogą być powodem do obaw, zważywszy na obszar ich oddziaływania. Nanieś na mapę wartości progowe i zasięg awarii sieci, aby wyeliminować konieczność powielania analizy.

Planowanie scenariuszy

Planuj na wypadek urzeczywistnienia się najlepszych i najgorszych scenariuszy, obserwując zmienne czynniki, takie jak prędkość wiatru, opady, temperatura i wilgotność. Obserwuj wizualizację różnych warunków na pulpicie, jednocześnie analizując ich wpływ w trybie uruchomienia.

Wyszukiwanie historycznych danych o burzach

Podejmuj bardziej uzasadnione decyzje, korzystając z funkcji „Storm Search” (Wyszukiwanie burz), która pozwala zestawiać aktualne prognozy pogody i przewidywane ryzyko awarii sieci wywołanej burzą ze skutkami podobnych warunków pogodowych w historycznych danych o burzach.

Zacznij używać narzędzia Weather Company Outage Prediction