Modernizacja dzięki inteligentnej realizacji zamówień

Staw czoła złożonym problemom i sprostaj wysokim oczekiwaniom klientów z oprogramowaniem do zarządzania zamówieniami. IBM® Sterling Order Management pozwala przeprowadzać harmonizację całej sieci realizacji zamówień dzięki zaawansowanym funkcjom podstawowym i znakomitym rozwiązaniom opcjonalnym.

Korzystaj z jednej platformy, która zapewnia agregację zamówień z wielu kanałów, przejrzystość zapasów i dostaw oraz dostępność usługi, by oferować prawdziwie wszechkanałową realizację zamówień.

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF, 102 kB)

Dowiedz się, dlaczego raport IHL wymienia IBM jako lidera rynku zarządzania zamówieniami

Korzyści z użytkowania produktu IBM Sterling Order Management

Niestandardowe alerty i opcje monitorowania

Z łatwością dostosujesz gotowy panel kontrolny do obsługi różnych ról, dodając do niego widgety najpopularniejszych funkcji metodą przeciągania i upuszczania.

Błyskawiczne dostosowywanie pojemności w czasie rzeczywistym

Dzięki konfigurowalności reguł biznesowych możesz w kilka sekund dostosować zasoby pamięci do potrzeb dowolnej lokalizacji, by usprawnić obsługę odbiorów w sklepie i dostaw oraz zautomatyzować ponowne przypisywanie zamówień – i wszystko to bez proszenia o pomoc działu IT.

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki inteligentnej realizacji zamówień

Sprawdzaj dokładne dane magazynowe w czasie rzeczywistym i we wszystkich kanałach. Składaj, realizuj i zwracaj zamówienia z dowolnej lokalizacji.

Logistyka odwrotna na potrzeby śledzenia zasobów

Sprawnie zarządzaj zwrotami i procesami naprawy. Łącz zgłaszane zwroty i naprawy z oryginalnymi zleceniami sprzedaży, by monitorować cykl napraw.

Oblicz korzyści

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki harmonizacji inteligentnych systemów zarządzania zamówieniami i systemów realizacji zamówień. Skorzystaj z kalkulatora korzyści, aby oszacować zysk z korzystania z rozwiązania IBM Sterling Order Management przy jednoczesnym doskonaleniu doświadczeń klienta.

Widok ogólny systemu do zarządzania zamówieniami

IBM Sterling Order Management w działaniu

Opinie klientów

Który system zarządzania zamówieniami jest odpowiedni dla Twojej firmy?

System zarządzania zamówieniami w modelu usługowym (SaaS)

Korzystaj z systemu OMS w modelu usługowym w chmurze IBM Cloud™.

System OMS w chmurze hybrydowej

Skorzystaj z certyfikowanych kontenerów IBM i platformy Red Hat® OpenShift® w chmurze IBM Cloud. Harmonizuj wielochmurowe wdrożenia, stawiając na sprawdzone procedury tworzenia i eksploatacji oprogramowania, korzystając z dowolnej chmury lub swojego środowiska lokalnego.

System OMS w środowisku lokalnym

Wdrażaj system OMS w tradycyjnych metodach za firewallem. Wykorzystaj posiadaną infrastrukturę i zarządzaj udostępnianiem sprzętu, aby skalować w miarę potrzeb.

Twórz inteligentne łańcuchy dostaw — w dowolnym miejscu