Ochrona nieustrukturyzowanych danych

zrzut ekranu z aplikacji InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data

W erze sztucznej inteligencji wolumeny danych rosną w zawrotnym tempie, a 80–90% danych przechowywanych w przedsiębiorstwach stanowią dane nieustrukturyzowane. Takie niezabezpieczone pliki (np. pliki PDF i xml, obrazy, dokumenty służbowe, itp.) przechowuje się zazwyczaj jako zasoby udostępniane, zasoby systemów zarządzania treścią, a w bazach danych nawet jako obiekty BLOB lub CLOB.

Rozwiązanie IBM InfoSphere® Optim™ Data Privacy for Unstructured Data pozwala zamaskować wrażliwe dane i w spójny sposób podmienić analogiczne wartości w całej organizacji, by zapobiegać oszustwom i zapewnić zgodność z wymogami.

→Zobacz infografikę (PDF, 354 kB)

Korzyści

Maskowanie różnych formatów

Oprogramowanie maskuje dane nieustrukturyzowane w 65 różnych formatach, co pozwala chronić informacje o klientach i pracownikach, a także inne dane wrażliwe bez względu na to, gdzie są one przechowywane.

Ograniczenie ryzyka naruszenia zabezpieczeń danych

Ponieważ większość danych jest nieustrukturyzowana, możliwe jest ograniczenie ryzyka naruszenia ich zabezpieczeń poprzez ich trwałe lub tymczasowe maskowanie — w zależności od tego, do czego mają one służyć.

Dokładne testy oparte na zabezpieczonych danych

Spójne maskowanie danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zapewnia integralność referencyjną w środowisku testowym i programistycznym, dzięki czemu możliwe jest zachowanie kontekstu i dokładności danych.

Niższe koszty

Oprogramowanie pomaga zwiększyć efektywność i ograniczyć koszty poprzez takie przekształcanie plików, które zmienia ich typ i zmniejsza ilość zużywanej przez nie pamięci.

Ochrona poufności danych dostosowana do potrzeb

Maskowanie statyczne i dynamiczne pomaga chronić wrażliwe dane w systemach zarządzania treścią, środowiskach testowych i programistycznych, systemach obsługi klienta i wsparcia analitycznego, w narzędziach analitycznych i w wielu innych lokalizacjach.

Najważniejsze cechy i funkcje

Obsługa 65 formatów danych

Możesz maskować ponad 65 typów plików w całym przedsiębiorstwie, w tym w zasobach współużytkowanych, systemach zarządzania treścią, a także w bazach danych, w których są przechowywane jako obiekty CLOB, pliki XML lub dane w innych formatach. Rozwiązanie InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data jako jeden z niewielu dostępnych na rynku produktów pozwala na szybkie i skalowalne maskowanie danych w formatach wymagających dużych mocy obliczeniowych, w tym m.in. obrazów, plików PDF i XML i CSV oraz nieustrukturyzowanych plików tekstowych.

Zapewnianie spójności

W połączeniu z rozwiązaniem IBM Optim Data Privacy do przetwarzania danych ustrukturyzowanych produkt InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data może maskować dane nieustrukturyzowane w sposób analogiczny do tego, jak zamaskowana jest zawartość bazy danych. Ułatwia to zachowanie integralności referencyjnej i utrzymanie spójności podczas pracy z kompleksowymi obiektami biznesowymi, które obejmują dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data przeprowadza spójne maskowanie dzięki wykorzystaniu bibliotek Optim ODPP.

Dynamiczne maskowanie przesyłanych danych

Maskowanie statyczne i dynamiczne pozwala chronić dane bez względu na ich lokalizację. InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data maskuje przesyłane dane, wykorzystując różne poziomy maskowania uzależnione od uprawnień użytkownika lub programu.

Zgodność z wymogami dla danych nieustrukturyzowanych

Optim Data Privacy for Unstructured Data pomaga zarządzać całym cyklem zapewniania zgodności, ponieważ oferuje organizacjom platformę stworzoną z myślą o wdrażaniu i sprawniejszym realizowaniu przepisów i zasad określonych w takich dokumentach, jak m.in. ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO), ustawa California Protection and Privacy Act (CCPA) i ustawa Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), a także zasad „bezpiecznej przystani (ang. Safe Harbor) i normy Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Łatwa integracja lub autonomiczne wdrożenie

InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data może działać autonomicznie lub w połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak oprogramowanie IBM StoredIQ® do badania danych nieustrukturyzowanych, platforma IBM Watson®, różne narzędzia analityczne i zapewniające ochronę danych na potrzeby maskowania danych ustrukturyzowanych, a także inne rozwiązania do zarządzania, dzięki czemu możesz wciąż czerpać zyski z dotychczasowych inwestycji.

Zobacz także

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Zapewnia sprawdzone metody przekształcania danych, pozwalając na zastąpienie rzeczywistych danych wrażliwych innymi.

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optymalizuj i automatyzuj proces zarządzania danymi testowymi, wraz z przepływami i usługami na żądanie, w celu usprawnienia prac programistycznych i testów.

IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline

W kilka minut udostępnia i odświeża wirtualne środowiska danych testowych.

IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

Pozwala tworzyć wysokiej jakości dane testowe, niwelując tym samym ryzyko wykorzystania wrażliwych danych produkcyjnych.