Wyróżniony przykład użycia

Przypadki użycia w bankowości i administracji publicznej

Bankowość i finanse

Przypadki użycia w bankowości i usługach finansowych

Zarządzanie strategiami biznesowymi dotyczącymi systemów bankowych umożliwia szybką adaptację do zmian rynkowych, przygotowywanie spersonalizowanych ofert i cen, niwelowanie kosztów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami oraz zapobieganie oszustwom.

Administracja publiczna i szkolnictwo

Przypadki użycia w administracji publicznej i szkolnictwie

Zastosuj sprawdzone, iteracyjne podejście do zarządzania strategiami w zakresie świadczeń i bezpieczeństwa. Przyspiesz transformację cyfrową i zwiększ reaktywność swojej organizacji.

Przypadki użycia w ochronie zdrowia

Ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze

Przypadki użycia w ochronie zdrowia i sektorze nauk przyrodniczych

Automatyzacja rozwiązań umożliwia stworzenie inteligentnego, bardziej zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, który będzie pomagał lekarzom w zapewnianiu lepszej opieki i umożliwiał wszystkim podejmowanie trafniejszych decyzji.

Ubezpieczenia

Przypadki użycia w branży ubezpieczeniowej

Zwiększona zdolność reagowania na potrzeby rynku i zagrożenia ze strony konkurencji, automatyzacja procesu rozpatrywania roszczeń oraz poprawa przejrzystości i możliwości kontroli polis.

Przypadki użycia w sektorze konsumpcji

Produkcja

Przypadki użycia w produkcji

Przewidywanie popytu i problemów związanych z jakością, wydłużanie czasu sprawności urządzeń i uelastycznienie sztywnych procesów produkcyjnych i montażowych.

Handel detaliczny

Przypadki użycia w handlu detalicznym i sektorze produktów konsumenckich

Zwiększanie sprawności operacyjnej, tworzenie spersonalizowanych ofert, przyspieszanie realizacji kampanii i poprawa doświadczeń klientów poprzez umożliwienie sprzedawcom detalicznym podejmowania decyzji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Turystyka i transport

Przypadki użycia w branży turystycznej i transportowej

Zwiększanie lojalności klientów poprzez udostępnianie spersonalizowanych ofert i zarządzanie zgodnością z przepisami dotyczącymi wysyłki towarów do odbiorców na całym świecie. Pomoc w wykrywaniu niezgodności i zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystywaniu usług transportowych.

Energetyka i usługi komunalne

Przypadki użycia w sektorze energetycznym i usług komunalnych

Usprawnienie operacji i zapewnienie lepszej obsługi klienta, co przekłada się na szybsze wykorzystywanie szans rynkowych przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu zmianami w przepisach.