Pierwsze kroki z tym produktem

Jak zdecydować, która wersja jest odpowiednia dla mnie?

W jaki sposób dostarczana jest wersja IBM® Operational Decision Manager for Developers?

Wersja ta jest dostarczana jako obraz Docker w repozytorium Docker Hub. Do rozwiązania dołączona jest wtyczka Eclipse dla środowiska programistycznego Rule Designer. Wersja ta jest również dostępna na platformie IBM Cloud® Private.

Czy z produktu można korzystać w środowisku lokalnym, w chmurze prywatnej, w chmurze publicznej lub w innej kombinacji tych środowisk?

Tak. Produkt można zainstalować w środowisku lokalnym lub w kwalifikujących się chmurach publicznych. Jest on również zoptymalizowany pod kątem niektórych środowisk skonteneryzowanych. Wersja Operational Decision Manager Server może być wdrażana w dowolnej kombinacji tych środowisk.

Która wersja będzie najlepsza do postawienia pierwszych kroków z automatyzacją decyzji?

Funkcja automatyzacji decyzji jest dostępna we wszystkich oferowanych lokalnych edycjach produktu IBM Operational Decision Manager Server za pośrednictwem komponentu Decision Server Insight.

Ceny

Czy rozwiązanie Operational Decision Manager jest dostępne w chmurze? Jakie są dostępne opcje zakupu?

Tak, dostępna jest wersja IBM Operational Decision Manager on Cloud w formie miesięcznej subskrypcji zarządzanej przez IBM. Opcja ta umożliwia tworzenie i testowanie reguł oraz ich wdrażanie w środowisku produkcyjnym. Jest dostępna w infrastrukturze IBM Cloud i jest kompatybilna z komponentami wersji Operational Decision Manager Server oraz z wersją produktu instalowaną lokalnie.

Wsparcie

Jak mogę uzyskać więcej informacji na temat IBM Operational Decision Manager?

Odwiedź stronę społeczności zarządzania decyzjami, na której omawiane są sprawdzone procedury dotyczące tego rozwiązania. Tam też uzyskasz odpowiedzi na pytania związane z decyzjami i regułami biznesowymi.

Inne częste pytania

Czym jest IBM Operational Decision Manager Server?

IBM Operational Decision Manager Server to produkt dostępny w ramach platformy IBM Cloud Pak® for Business Automation. Umożliwia automatyzację decyzji w celu łatwiejszego przechwytywania, automatyzowania i nadzorowania często występujących, powtarzalnych decyzji biznesowych oraz wykrywania sytuacji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Czego nie obejmuje produkt IBM Operational Decision Manager Server Express? Czy można dokonać migracji do pełnej edycji?

Operational Decision Manager Server nie obejmuje funkcji wykrywania sytuacji w czasie rzeczywistym i cechuje się ograniczonymi opcjami wdrożenia. Istnieje możliwość rozpoczęcia projektów w produkcie Operational Decision Manager Server Express, a następnie, gdy nastąpi taka potrzeba, dokonania aktualizacji do pełnego serwera Operational Decision Manager Server.

Czym jest IBM Operational Decision Manager for Developers?

To darmowa edycja przeznaczona do celów programowania i oceny. Wsparcie dla tej edycji jest zapewniane przez społeczność i dyskusje na forach.

Czym jest IBM Decision Composer?

Decision Composer to bezpłatna, usprawniona edycja produktu IBM Operational Decision Manager. Oferuje przyjazne dla użytkownika środowisko modelowania pozwalające tworzyć, weryfikować i uruchamiać reguły biznesowe. Zawarte w niej liczne przykłady, kursy i filmy wideo pomagają w krótkim czasie opanować podstawy automatyzacji decyzji.