Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktu IBM Operational Decision Manager

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Jak zdecydować, która wersja jest odpowiednia dla mnie?

W jaki sposób dostarczana jest wersja IBM Operational Decision Manager for Developers?

Wersja ta jest dostarczana jako obraz Docker w repozytorium Docker Hub. Do rozwiązania dołączona jest wtyczka Eclipse dla środowiska programistycznego Rule Designer. Wersja ta jest również dostępna na platformie IBM Cloud Private.

Czy z produktu można korzystać w środowisku lokalnym, w chmurze prywatnej, w chmurze publicznej lub w innej kombinacji tych środowisk?

Tak. Produkt można zainstalować w środowisku lokalnym lub w kwalifikujących się chmurach publicznych. Jest on również zoptymalizowany pod kątem wdrożenia na platformie IBM Cloud Private, a ponadto jest obsługiwany w niektórych środowiskach skonteneryzowanych. Wersja ODM Server może być wdrażana w dowolnej kombinacji tych środowisk.

Czy produkt jest dostępny w środowisku Digital Business Automation (DBA) for Multicloud?

Tak, w ramach rozwiązania DBA for Multicloud (DBAMC) udostępniany jest produkt IBM Operational Decision Manager (ODM) Server. Produkty oferowane w środowisku DBAMC można wdrażać, dokonując zakupu za pośrednictwem licencji na rozwiązanie DBAMC. W miarę wzrostu potrzeb można dokonywać zmian, w tym przejść z edycji ODM Server na środowisko DBAMC.

Która wersja będzie najlepsza do postawienia pierwszych kroków z automatyzacją decyzji?

Funkcja automatyzacji decyzji jest dostępna we wszystkich oferowanych edycjach produktu IBM Operational Decision Manager (ODM, ODM on Cloud, ODM w ramach rozwiązania Digital Business Automation, ODM w ramach rozwiązania Digital Business Automation for Multicloud).

Która wersja jest odpowiednia do celów wykrywania sytuacji?

Funkcja wykrywania sytuacji jest dostępna w edycji produktu IBM Operational Decision Manager Server z instalacją w środowisku lokalnym, za pośrednictwem komponentu Decision Server Insight.

Ceny

Czy rozwiązanie Operational Decision Manager jest dostępne w chmurze? Jakie są dostępne opcje zakupu?

Tak, dostępna jest wersja IBM Operational Decision Manager on Cloud w formie miesięcznej subskrypcji zarządzanej przez IBM. Opcja ta umożliwia tworzenie i testowanie reguł oraz ich wdrażanie w środowisku produkcyjnym. Jest dostępna w infrastrukturze IBM Cloud i jest kompatybilna z komponentami wersji ODM Server oraz z wersją produktu instalowaną lokalnie.

Dowiedz się więcej

Inne częste pytania

Czym jest IBM Operational Decision Manager Server?

IBM Operational Decision Manager Server to produkt dostępny w ramach platformy Digital Business Automation, który umożliwia automatyzację decyzji w celu łatwiejszego przechwytywania, automatyzowania i nadzorowania często występujących, powtarzalnych decyzji biznesowych oraz wykrywania sytuacji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Jakie opcje wdrażania są dostępne dla produktu IBM Operational Decision Manager Server?

Rozwiązanie można wdrażać w środowiskach lokalnych i chmurowych, na platformie IBM Cloud Private oraz w innych kompatybilnych środowiskach.

Czym jest IBM Operational Decision Manager Server Express?

Jest to podstawowa wersja produktu na potrzeby niewielkich aplikacji opartych na regułach. Edycja ta została zaprojektowana z myślą o ograniczonej liczbie transakcji, która z czasem może się powiększać.

Czego nie obejmuje produkt IBM Operational Decision Manager Server Express? Czy można dokonać migracji do pełnej edycji?

Wersja ta nie obejmuje funkcji wykrywania sytuacji w czasie rzeczywistym i cechuje się ograniczonymi opcjami wdrożenia. Istnieje możliwość rozpoczęcia projektów w produkcie ODM Server Express, a następnie, gdy nastąpi taka potrzeba, dokonania aktualizacji do pełnego serwera ODM.

Czym jest IBM Operational Decision Manager for z/OS?

Ta edycja udostępnia funkcję automatyzacji decyzji transakcyjnych w systemie z/OS® i jest zgodna z komponentem zarządzania regułami w rodzinie produktów IBM Operational Decision Management Server.

Czym jest IBM Operational Decision Manager for Developers?

To darmowa edycja przeznaczona do celów programowania i oceny. Wsparcie dla tej edycji jest zapewniane przez społeczność i dyskusje na forach.

Czym jest IBM Operational Decision Manager on Cloud?

To oferowane jako usługa oprogramowanie oparte na współpracy i rolach, które umożliwia przechwytywanie i automatyzowanie często występujących, powtarzalnych decyzji biznesowych opartych na regułach oraz zarządzanie nimi.

Czym jest IBM Decision Composer?

Decision Composer to bezpłatna, usprawniona edycja produktu IBM Operational Decision Manager. Oferuje przyjazne dla użytkownika środowisko modelowania pozwalające tworzyć, weryfikować i uruchamiać reguły biznesowe. Zawarte w niej liczne przykłady, kursy i filmy wideo pomagają w krótkim czasie opanować podstawy automatyzacji decyzji.

Dowiedz się więcej

Next Steps

Rozpocznij modelowanie decyzji już teraz

IBM Operational Decision Manager on Cloud